Бедността сред нас

18.11.2015 Бедността сред нас
Език: Български
Правителствата трябва да приемат своята роля. Променливите ситуации изискват приемането на визия за социалната реалност, която произлиза от бедните и която включва съществуването им. Предоставянето на права на бедните е първата стъпка по пътя за социална интеграция. Най-добрия начин да се изкорени бедността и най-добрия начин за борба с нея е социалната съпричастност.

(.pdf) bednostta-sred-nas
Език: Български
Автор: Каритас


За ученици Всички глобални измерения Идеи за преподаване Права на човека Прогимназиална Социална справедливост