Кръстопът макутано – мултимедиен подход за образование за глобално гражданство

21.03.2016 website-makutano_cover

Включването на глобално образование в съществуващата учебна програма може да бъде огромно предизвикателство.  За да подпомогнат учителите в това начинание, коалиция от партньори от четири европейски страни, създаде широк спектър от обучителни материали, базирани на сюжети от популярния кенийски сериал, носител на множество награди,  „Кръстопът Макутано“.

Разработените дейности целят да повишат чувствителността и критичното разбиране на глобалните проблеми сред ученици от основни и средни училища, чрез използване на мултимедийни техники на преподаване.

Чрез работата си по предложените теми учениците, ще бъдат насърчени да изследват и променят нагласите и поведението си, по отношение на проблемите на развиващите се страни, чрез взаимодействие с темите и персонажите от сериала.

Дейностите провокират критичното мислене за взаимосвързаността между различните страни, като се изследват приликите и разликите между хора, ситуации и държави.

Изтеглете материали от: Кръстопът Макутано

От тук можете да разгледате и свалите материали за предучилищна и начална образователна степен (на английски): Makutano Junction


Език: Български
Автор: ГИП-София


За ученици За учители Всички глобални измерения Гимназиална Идеи за преподаване Идеи за ученически дейности Начална Предучилищна Прогимназиална Цели за устойчиво развитие