Да преобразим нашия свят: Програма за устойчиво развитие до 2030 година

25.09.2015 Общо събрание на ОНН

На 25.09.2015 г. 193 страни-членки на ООН приеха план за по-добро бъдеще за всички с мотото “Край на бедността, битка с неравенството и несправедливостта, защита на нашата планета”. Новата рамка за премахване на бедността и за устойчиво развитие е известна като Цели за устойчиво развитие или Глобални цели за развитие.

Източник: УНИЦЕФ


(.pdf) Да преобразим нашия свят: Програма за устойчиво развитие до 2030 година
Език: Български
Автор: ООН


За учители Ресурси за учители Цели за устойчиво развитие