Наръчник “Положителни образи”

13.09.2011 Наръчник “Положителни образи”

Наръчникът „Положителни образи” е обучително средство, с помощта на което учители, младежки работници и други педагози могат да обучават младежи по въпросите на миграцията и развитието.

Наръчникът съдържа десет нови обучителни дейности за младежи на възраст над 12 години. В него има също множество други дейности и изследвания на конкретни действия, чрез които младите хора и тяхната общност могат да допринесат за промяна по глобални въпроси.

Наръчникът включва четири кратки филма с истории на съвременни мигранти и придружаващи презентации в Пауърпойнт.


(.pdf) Наръчник “Положителни образи”
Език: Български
Автор: Британско дружество на Червения кръст


За ученици За учители Гимназиална Идеи за преподаване Ресурси за ученици Ресурси за учители Учене през целия живот