Образованието за развитие в българската среда – възможности и необходимост. Основни принципи и успешни практики в България

18.12.2014 Образованието за развитие в българската среда - възможности и необходимост

Проучването е насочено към учители, директори на училища, образователни експерти и обучители. То цели да запознае работещите в сферата на образованието с принципите, основните концепции и методи на Образованието за развитие и Глобалното образование. Проучването е изготвено от експерти от граждански организации, които от години популяризират, активно обучават и разработват ресурси в сферата на Образованието за развитие и Глобалното образование, както за формален, така и за неформален тип обучение. То е резултат от практиката и отразява особеностите на българската реалност.

Проучването се състои от три части. Първата част представя произхода на Образованието за развитие и на Глобалното образование, мястото им в Европейския съюз и без да претендира, че предоставя насоки за преподаване, проучването се стреми да положи основата за следващо формиране на минимални стандарти за преподаване на теми от глобален характер. Втората част прави преглед на настоящата и проектната законова рамка, както и на действащите ДОИ по отношение на вече застъпени теми от Образование за развитие и Глобално образование в отделните предмети, на липсата на такива и на възможности за включването им. Третата част предоставя информация за основни действащи лица на европейско ниво. Тя обединява и няколко от добрите практики за Образование за развитие и Глобално образование на граждански организации, реализирани в България и предоставя информация за налични обучителни ресурси.

 


(.pdf) Образованието за развитие в българската среда
Език: Български
Автор: Българска платформа за международно развитие


За училища За учители Ресурси за училища Ресурси за учители