Дружество за ООН в България

Контакти:

address София, ул. Проф. Н. Михайлов 2
website una.bg
Facebook Facebook страница
email office@una.bg

Мисия и цели:

Дружеството за Обединените нации в България работи  в обществена полза в продължение на десетки години. Основана е през 1948 г., за да подпомогне членството на България в ООН, което става факт през  1955 г. Дружеството е член на Световната федерация на Асоциациите за ООН  (WFUNA)  заедно с над 160 други национални асоциации. Членове на  Дружеството са предимно дипломати от кариерата, университетски преподаватели и студенти. Председател е посланик Иван Гарвалов.Мисията на Дружеството е да работи за сплотяване на българската общественост в подкрепа на Организацията на Обединените нации и за заздравяване на международния мир и сигурност, за развитие на разбирателството между народите и за зачитане на основните права и свободи на човека.

Дейност и инициативи:

Дружество за ООН в България  разпространява и прилага чрез своите дейности и издания идеите, принципите и решенията на ООН. Дружеството участва активно в алтернативни методи за гражданско образование в духа на ООН.

 

НАЦИОНАЛНА КЛУБНА МРЕЖА

Клубната мрежа (Клуб за ООН в моето училище) на Дружество за ООН в България е основана през 1999 години и работи с над 35 клуба от цялата страна. Клубовете са ученически и студентски и получават статут на асоциацирани групи, които работят по избор в една или повече от сферите на дейност на организацията ни.

МЛАДЕЖКА СЕКЦИЯ

Младежката секция е основана през 2001 година по препоръка на Световната федерация на асоциациите на ООН (WFUNA). В рамките на младежка секция активно членуват и доброволстват млади хора от 15 до 29 година. Дейността на Младежка секция е в унисон с работата и принципите на ООН и Дружество за ООН в България.

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ДЕЛЕГАТ В ООН

Програмата Български младежки делегат в ООН е основана през 2006 година, Координира се от сдружението и е в партньорство с Министерство на външните работи. Програмата помага на младите хора да станат част от идентифицирането на проблема, развитието на стратегии за младежка полика и прилагането им на международно ниво. Младежките делегати към ООН са мост на комуникация между младите хора и институциите на местно, регионално, национално и международно ниво.

UNA NEWS BULGARIA

UNA News Bulgaria е онлайн медия с идеални цел, работеща в обществена полза, сайтът предоставя информация в публичен интерес с фокус върху международни новини, дейности и инициативи на ООН, правата на човека, бежанци, деца и младежи, устойчиво развитие. Също така информира за важните събития на национално ниво и инициативи на различни неправителствени организации.

Организацията работи по национални, европейски и международни проекти свързани с права на човека, толерантност, култура на мира, гражданско и глобално образование и други. Също така и по теми свързани с маргинализирани групи и бежанци.

Обучения:

Неформални обучения със специализирани обучители, обучения чрез учене чрез преживяване, обучения за повишаване на капацитета на неправителствени организации

Теми: Толерантност, ненасилие, права на човека, устойчиво развитие, гражданско образование

Целеви групи: Ученици, Преподаватели, Родители, Друго