Пътят на бежанците – игра за съпреживяване

17.03.2016 UNA_Patyat na bezhancite_cover

Играта е предназначена главно за подрастващи в училищна възраст, които в рамките на симулацията успяват да преживеят съдбата на бежанците и в следствие на това се повишава тяхната чувствителност към проблематика.

Симулационната игра е предназначена да помогне на младите хора да разберат по-добре проблемите на бежанците в света.

ЗАЩО ИГРА?

Игрите са едни от най-добрите методи за разбиране на комплексен, нетипичен за
всекидневието феномен. Играта позволява на участниците да изпитат емоциите на своя
гръб, но в много по-мек вариант, отколкото в реалния живот.

ЗАЩО СИМУЛАЦИОННА ИГРА?

Симулационната игра въздейства чрез пресъздаване на опростен, но динамичен
модел на реалността. Тя е ефективен начин да накара хората да изживеят и почувстват
някаква нетипична ситуация. Предлаганата игра „Пътят на бежанците” е предназначена
да създаде разбиране, да повиши емоциите и да окуражи участниците да предприемат
действия в полза на бежанците. Симулационната игра е по-добра от реалното възпроиз-
веждане на някаква ситуация, защото не е така брутална и отблъскваща.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ИГРАТА „ПЪТЯТ НА БЕЖАНЦИТЕ”

След края на играта участниците…
… ще открият конкретните проблеми, с които се срещат бежанците;
… ще почувстват психологическите терзания, причинени от отделянето и бягството;
… ще разберат какво тласка хората към бягство, ще проследят потока от събития – през бежанските лагери и след това.
… ще мислят за възможни решения на бежанските проблеми, например интеграция в страната на убежище или репатриране в страната на произход;
… ще имат по-положително отношение към бежанците в собствената страна;
… ще бъдат мотивирани да предприемат действия в полза на бежанците.

„Пътят на бежанците” може да се играе в различни ситуации:
– с млади хора от различна възраст и етническа принадлежност;
– в групи с различен размер;
– в училище, в младежки организации, в групи по общи интереси и др.;
– на закрито или на открито.

Свързани:

Международен ден на бежанците


(.pdf) Изтегли документа
Език: Български
Автор: Дружество за ООН в България


За училища За учители Гимназиална Идеи за преподаване Права на човека