ТЕМАТИЧЕН СБОРНИК Образование за развитие

13.12.2012

Целта на Тематичния сборник е да предостави възможност за теоретична подготовка на преподавателите в средните училища и университетите по съдържанието, подцелите, индикаторите за измерване, проблемите и постигнатия напредък от човечеството по изпълнение на заложените до 2015 г. Цели на хилядолетието за развитие в контекста на Образование за развитие.

Тематичният сборник ще даде информация, идеи и модели на преподаване на учителите и преподавателите. Той трябва да се разглежда като материя в развитие, която ежедневно се обогатява от дейностите и събитията, както на национално, така и на глобално ниво. Този творчески подход предоставя на учителя/преподавателя свободата да осъвременява и разнообразява материала, като по този начин го прави интересен за своята аудитория. Само чрез възможностите, които дава глобалната класна стая можем да се надяваме да изградим онези отворени, знаещи, креативни и активни граждани, от които светът се нуждае сега и в бъдеще.


(.pdf) ТЕМАТИЧЕН СБОРНИК Образование за развитие
Език: Български
Автор: проект „Да научим! Въвеждане на принципите на обучението за развитие в българското образование”


За учители Всички глобални измерения Ресурси за учители