12. Устойчиво потребление и производство

17.12.2015

Устойчиво потребление и производство имат за цел да „правят повече и по-добре с по-малко“, например увеличаване на нетните печалби от икономическите дейности с по-ефективно изразходване на ресурсите, намаляване на замърсяването по протежение на целия жизнен цикъл на производството на стоките, като същевременно се повишава качеството на живот.
Темата за устойчиво потребление и производство включва различни заинтересовани страни, включително бизнес, потребители, политици, изследователи, учени, търговци на дребно, медии и агенции за
сътрудничество за развитие.
Нужен е системен подход и сътрудничество между субекти, които работят във веригата на доставки, от производителя до крайния потребител. Тя включва ангажиране на потребителите чрез повишаване на осведомеността и образованието за устойчиво потребление и начин на живот, които предоставят на потребителите адекватна информация чрез стандарти и етикети.

Занимание „Достоен живот”

Цел на заниманието:
Учениците да разберат, че е необходимо да обмисляме всяко решение за покупка, т.е. да сме рационален и отговорен потребител.


(.pdf) Устойчиво потребление и производство
Език: Български
Автор: Европейска година за развитие


За ученици За учители Взаимозависимост Гимназиална Идеи за преподаване Ресурси за ученици Устойчиво развитие Цели за устойчиво развитие