3. Здраве и добруване за всички, във всички възрасти

17.12.2015

Материали за запознаване с Целите за устойчиво развитие, новата програма за взаимодействие между хората в света до 2030 г, предназначени за млади обучители, които по метода „връстници обучават връстници” ще работят с по-малките си съученици.
Какво трябва да постигне светът до 2030 година?
• Да се намали смъртността на родилките и новородените.
• Да се сложи край на епидемиите от ХИВ/СПИН, туберкулоза, малария и други остро заразни заболявания.
• Да се подобри профилактиката и лечението на наркоманията, включително злоупотребата с наркотични средства.
• Да се намали наполовина броят на жертвите на пътнотранспортни произшествия.
• Да се обезпечи всеобщ достъп до услуги и информация за опазване на сексуалното и репродуктивното здраве.
• Да се осигури всеобщ обхват на здравни услуги и достъп до основни лекарствени средства и ваксини за всички.
• Да се прилага Рамковата конвенция на Световната здравна организация (СЗО) в борбата срещу тютюнопушенето.
• Да се увеличи финансирането на здравеопазването, да се подобри подготовката и задържането на медицински кадри.

Занимание „Спри и запиши”

Цел на заниманието:
Учениците да оценят предимствата на здравословната храна.


(.pdf) Здраве и добруване за всички, във всички възрасти
Език: Български
Автор: Европейска година за развитие


За ученици За учители Гимназиална Идеи за преподаване Права на човека Ресурси за ученици Социална справедливост Цели за устойчиво развитие