14. Устойчиво използване на световните водни ресурси

17.12.2015

Световните океани – тяхната температура, химичен състав, теченията и животът в тях управляват глобалните системи, които правят Земята обитаема за човечеството.
Нашата дъждовна вода, питейната вода, времето, климатът, бреговата линия, голяма част от нашата храна, а дори и кислородът във въздуха, който дишаме, всички се предпоставят и регулират в крайна сметка от морето.
През цялата човешка история океаните и моретата са били жизнено важни проводници на търговията и транспорта.
Доброто управление на тези важни глобални ресурси е от ключово значение за нашето устойчиво бъдеще.

Занимание „Устойчиво рибарство, миграция и конфликти”

Цел на занятието:
Да се стигне до обсъждане на глобалните проблеми за ограничените природни ресурси и за потенциала от конфликти и миграционни процеси.


(.pdf) Устойчиво използване на световните водни ресурси
Език: Български
Автор: Европейска година за развитие


За ученици За учители Гимназиална Идеи за преподаване Разрешаване на конфликти Ресурси за ученици Устойчиво развитие Цели за устойчиво развитие