15. Поддържане на екосистемите и на биологичното разнообразие

17.12.2015

Горите покриват 30 процента от повърхността на Земята и в допълнение към
предоставянето на продоволствена сигурност и подслон, горите са от ключово значение за борбата с изменението на климата, опазването на биологичното разнообразие и домовете на местното население.
Тринадесет милиона хектара гори се губят всяка година, докато постоянното разширение на сухите зони е довело до превръщане на 3,6 милиарда хектара в пустини. Загубата на гори и увеличението на пустинните зони, причинени от човешка дейност и от климатичните промени, представляват основни предизвикателства пред устойчивото развитие и засягат живота и поминъка на милиони хора в борбата срещу бедността.

Занимание „Устойчивата гора”

Цел на заниманието:
Да запознае участниците с процеса на растеж и поддръжка на горски масиви.


(.pdf) Поддържане на екосистемите и на биологичното разнообразие
Език: Български
Автор: Европейска година за развитие


За ученици За учители Гимназиална Идеи за преподаване Многообразие Ресурси за ученици Устойчиво развитие Цели за устойчиво развитие