16. Мирни, включващи и отговорни общества за устойчиво развитие

17.12.2015

Цел 16 от Целите за устойчиво развитие е посветена на усилията за мирни и включващи общества за устойчиво развитие, осигуряване на достъп до справедливост за всички, изграждане на ефективни, отговорни институции на всички равнища.
Мирът, стабилността, правата на човека и ефективното управление, основано на принципите на правовата държава, са важни фактори за устойчиво развитие. Ние живеем в един все по-разделен свят.
Някои региони се радват на траен мир, сигурност и просперитет, докато други попадат в безкрайните цикли на конфликти и насилие.
Това положение съвсем не е неизбежно и трябва да бъде променено с общи усилия.

Занимание „Линията на мира и войната”

Цел на занятието:
Да се видят гледните точки на участниците по различни конкретни въпроси за актуални събития, както и по какъв начин свързват тези събития с МИРА и ВОЙНАТА.


(.pdf) Мирни, включващи и отговорни общества за устойчиво развитие
Език: Български
Автор: Европейска година за развитие


За ученици За учители Гимназиална Гражданство Идеи за преподаване Права на човека Разрешаване на конфликти Ресурси за ученици Цели за устойчиво развитие