5. Равенство и овластяване на жените

17.12.2015

Макар че светът е постигнал напредък по отношение на равенството между половете и овластяването на жените в рамките на Целите на хилядолетието за развитие (включително равен достъп до начално образование между момичета и момчета), жените и момичетата продължават да страдат от дискриминация и насилие във всяка част на света.
Равенството между половете е не само основно право на човека, но необходима предпоставка за мирен, проспериращ и устойчив свят.

Занимание „Кой е ученият?”

Цел на заниманието:
Да въведе концепцията за стереотипите по отношение на половете и да помогне на учениците критично да обсъдят влиянието на стереотипите върху момчетата и момичетата.


(.pdf) Равенство и овластяване на жените
Език: Български
Автор: Европейска година за развитие


За ученици За учители Гимназиална Гражданство Идеи за преподаване Права на човека Ресурси за ученици Цели за устойчиво развитие Ценности и възприятия