Зарежда Събития

10.04.2017 Конкурс: Добри практики в образованието за екологично устойчиво развитие

  • Това event е приключило.
SAME World project

Реализирали ли сте интересна образователна дейност в областта на екологичното устойчиво развитие, методология, или иновативен начин на преподаване, което искате да споделите? Кандидатствайте в конкурса на проект Same World – европейски конкурс за добри практики в областта на образованието за екологично устойчиво развитие.

Цел:

Конкурсът има за цел идентифициране и определяне на добри образователни практики, насочени към темите околна среда и устойчиво развитие в рамките на формалните системи за образование в Европа.

Участници:

Участници в конкурса могат да бъдат ученици и учители от горен курс от българските училища.

Теми:

Образователните практики трябва да се фокусират върху или да се отнасят до някоя от следните 3 (три) основни теми на образованието по екологичното устойчиво развитие:

  1. Климатични промени
  2. Екологична справедливост
  3. Екологична миграция

Срок:

Очакваме вашите заявления за участие до 18-ти май 2017 г. Заявленията трябва да бъдат попълнени в посочената апликационна форма и всичко да е изпратено на e-mail:
sameworld_bg@mail.bg

Награда:

Голямата награда е пътуване на един клас с техните учители в гр. Синтра, Португалия – октомври 2017 г. – като всички разходи ще бъдат платени от проекта.

Организатори:

Конкурсът се организира от Фондация „Български център за джендър изследвания”. Темата екология – изменения на климата, екологична миграция, екологична справедливост, е част от проект „Един свят за всички” (www.sameworld.eu). Проектът се изпълнява в 10 европейски държави и е насочен към повишаване на информираността на учениците и учителите в областта на екологичната справедливост, изменението на климата и екологична миграция. Основната му цел е да насърчава критичното мислене, повишено разбиране, представяне на модели за  устойчиви начини на живот и практики за насърчаване на активно гражданство.

Информация за кандидатстване:

Детайли

Начало:
10.04.2017
Край:
18.05.2017
Уебсайт:
http://bit.ly/SameWorld2017

Организатор

Фондация „Български център за джендър изследвания”
Телефон:
02 963 53 57
Email:
office@bgrf.org
Уебсайт:
http://bgrf.org