Зарежда Събития

01.09.2018 1 септември: краен срок за кандидатстване в конкурс „ЖУРНАЛИСТИКА ЗА РАЗВИТИЕ“

  • Това event е приключило.

Българска платформа за международно развитие провежда конкурс „ЖУРНАЛИСТИКА ЗА РАЗВИТИЕ“ за ЖУРНАЛИСТИ с принос в отразяването на философията, принципите и инструментите на Официалната политика за развитие на ЕС и България /ОПР/.

ЗА КАКВО Е КОНКУРСЪТ: наградата „Журналистика за развитие“ е за обективно и компетентно отразяване на проблемите на развитието, свързани с Целите за устойчиво развитие /ЦУР/ и с Официалната политика за развитие /ОПР/, както и с ангажиментите на България; справяне с радикализацията на общественото мислене и насърчаване на рационално и позитивно отношение към ЦУР 3, 4, 5 и 16, а именно:

  • Цел 3 Осигуряване на здравословен начин на живот и насърчаване на благосъстоянието на всички хора, във всички възрасти;
  • Цел 4 Гарантиране на приобщаващо и равнопоставено, качествено образование и насърчаване на възможностите за учене през целия живот за всички;
  • Цел 5 Постигане на равенство между половете и овластяване на всички жени и момичета;
  • Цел 16 Насърчаване на мирни и приобщаващи общества за устойчиво развитие, осигуряване на достъп до правосъдие за всички и изграждане на ефективни, отговорни и приобщаващи институции на всички нива.

 

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА: Всеки журналист от електронна, печатна или онлайн медия. Медийните продукти, които ще се оценяват могат да бъдат: новини и аналитични статии/ програми на медии с национално/ регионално покритие, включително печатни и електронни публикации, радио, телевизионни програми.

НАГРАЖДАВАНЕ:  Комисия от представители на Министерство на външните работи и Българска платформа за международно развитие ще селектира и отличи четирима журналисти, които  са представили медийни продукти с получена най-висока оценка.

Официалната  церемония по награждаването ще се проведе през  септември 2018 г.

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ: За да участвате в конкурса, попълнете формулярa и го изпратете на bgpresidencyeu@bpid.eu в срок до 1 септември  2018 г.

Повече за конкурса: ТУК.

Детайли

Начало:
01.09.2018 @ 08:00
Край:
12.12.2018 @ 17:00