СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Две Могили

Контакти:

address Две могили 7150, ул. „Кирил и Методий“ 14
website soudvemogili.com
email soudvemogili@mail.bg

Клуб „Съхрани българското“ е създаден през учебната 2005/2006г. в СОУ „Св.св.Кирил и Методий“,гр.Две могили с цел да издирва,разпространява и съхранява  традиции и обичаи от родния край.

Всички получени резултати от работа на клуба се анализират през призмата за националните, и в частност на европейските традиции и обичаи.

Възможност за тяхното разпространение в региона,страната и някои европейски държави.

  • Исторически факти и документи за родния край
  • Традиции и обичаи запазени до наши дни от родния край
  • Развитие на образованието и културните институции в родния град
  • Влияние на европейските традиции и обичаи върху развитието на местните традиции и обичаи
  • Сравняване на традициите и обичаите от родния край с тези от страната и някои европейски държави

Обхванати са ученици от 5 до 12 клас в училището.

Ръководител на клуба е Маргарита Маринова-старши учител по История и цивилизация с 30 годишен стаж и опит в изграждането и ръководенето на клуба.

В клуба са включени деца от всички етноси с желанието да се открие единството и многообразието в историческите,културните и образователни традиции и обичаи.

На територията на училището се изграждат кътове за представяне на резултатите от работата на клуба.Търсим съдействието на родители и институциите от региона за предоставяне на информация и съдействие за съхраняването на събраните материали.

Във Франция,Испания,Полша и Турция са показани резултати от работата на клуба по различни проекти-партньор на които е училището.