Обединен детски комплекс, Смолян

Контакти:

address Смолян 4700, бул. „България“ 5
website odk-smolyan.eu
Facebook Facebook страница
email odksmolian@abv.bg

Ученици:

 • Артимпровизации+конкретни знания-ЕИП;
 • Моят етнос е част от културата на света-ЦОИДУЕМ;
 • Децата на Смолян–здрави, можещи и знаещи европейци-ОП РЧР, Програма на МОН „Да направим училището привлекателно за младите хора“;
 • Спорт в свободното време–здраве в по-чист свят-МОН;

Учители:

 • Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие;
 • Творчески подходи в образователните занимания за устойчиво потребление на ресурсите;
 • Лидер в рамките на Международната награда на херцога на Единбург – България;
 • Глобални библиотеки;
 • ЕГР 2015;

Училище:

 • Интегриране на ученици от различни етнически общности и малцинствени групи като продължаващо устойчиво образование от горепосочените проекти;

Общност:

Участия в:

 • Да почистим България за един ден;
 • Еко пътека на здравето;
 • Екологични тв предавания по местния кабелен оператор;
 • Участия в информационни срещи в РИОСВ;
 • Изложби с експонати от отпадъчни природни материали, средствата от които се предоставят на деца, нуждаещи се от лечение.