ОУ „Петко Р. Славейков“, Варна

Контакти:

address Гр. Варна, бул. „Вл. Варненчик“№80
website http://slaveykov.net/
Facebook Facebook страница
email ou_slavejkov@abv.bg

Степен на предоставяното образование: Основно

Опит ниво ученици: Системно и планирано интегриране на принципите на глобалното образование в учебния процес по всички учебни предмети в начален и среден етап, в часовете на класния ръководител – 1054 ученици.
Училището е партньор с ОЦОСУР. Традиция е учениците да се включват в дейности като събиране и ревизиране на хартия за рециклиране в кампанията „Лист по лист”, почистване и естетизиране двора на училището;  пластмасови капачки, с благотворителна цел – за подпомагане закупуването на помощни съоръжения за хора с увреждания и на ковьоз за новородени.  Партньори сме на сдружение „Аз вярвам и помагам“.
Мотивиране на ученици за участие и реализиране на проекти, свързани с глобални теми: екология, доброволчество, благотворителност, функционална грамотност, идентичност, ненасилствено общуване и недискриминация.

Опит ниво учители: Обучения с всички учители и възпитатели /65/ по следните теми: „Ефективно общуване в училище“; „Превенция на професионалния стрес чрез ефективна житейска реализация“; „Разбиране и взаимодействие в училищната общност за деца със СОП“; „Психологическо консултиране на деца с агресивно поведение“.

Опит ниво училище: Ежегодно реализиране на проект “Ден на ученическото самоуправление“ /за 2016- 2017 г. са участвали 103 ученици/.
От 4 години училището е партньор по европейски проект „Европейски ден на спорта в училище“ и Европейска седмица на движението,  част от инициативата MOVE Week. През предходната учебна година са участвали 856 ученици в 7 физически активности.
Участие на 80% в инициативите „Деца четат на деца“, „Четем заедно“ и „Всички четат“.

Опит ниво общност: Традиционно честване на Международния ден на доброволеца със състезание и награждаване на активните доброволци.
Изработване за Коледен и Великденски базар с различни продукти с благотворителна цел – подпомагане на ученици в неравностойно положение и в нужда.
Благотворителен базар на ученически униформи.
По повод на деня на Черно море ежегодно участие заедно с родителите в акции за почистване на морския бряг, изработване на постери, предмети, макети.
Традиция е в училище да се отбелязват тържествено Световния ден на водата и Международния ден на Земята, чрез изложби с предмети от материали втора употреба, аквапарк, състезания, рисунки на асфалт, флашмоб „Живата планета”, екоревюта, танци на водните капки, снимки, рисунки и др.