Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, Пловдив

Контакти:

address Пловдив 4000, ул. „Богомил“ 73
website pgt-zlatarov-plovdiv.com
Facebook Facebook страница
email tht_plovdiv@abv.bg

Професионална гимназия по туризъм „ Проф. д-р. Асен Златаров” има 65-годишна история и богати традиции. 60 мотивирани учители непрекъснато утвърждават обликa и на динамично развиваща се образователна институция.   Гимназията участва и реализира международни и национални проекти. Повече от 270 ученици и учители са участвали в над 50 дейности по проект „Коменски” както партньорства/ 3 проекта/ така и индивидуална квалификационна дейност/ ИКД/ , „Европейски училища за жива планета“- два проекта, Леонардо да Винчи”, “Евроскола”, Проект УСПЕХ, програма: „ Младите лидери на България” – компонент „Обучение за обещаващи лидери в образованието”  и „Академия за училищни лидери“ .

През последните 4г. 156 ученици и учители участваха в над 10 срещи по проектите на различни теми в България, Румъния, Турция, Италия, Испания, Полша, Австрия, Чехия, Франция, Сърбия ,Унгария и САЩ. Имаме участие в писането на проекти към ACES и Empowering Young People – Connecting Europe.

През 2014/2015 г. реализирахме проект „Училищни иновации”. Професионална гимназия по туризъм “Проф. д-р Асен Златаров” за първи път кандидатства за финансиране на двуезичен проект към Европейския център за съвременни езици към Съвета на Европа. През 2015/2016 екип от учители по първи чужд език ще работи  проект „Ефективно професионално развитие по чужд език” по програма „Еразъм +“ , КД1 – образователна мобилност за граждани.

Една от най-добрите традиции в училището е коледния благотворителен базар. Учениците приготвят продукти ,а  средствата от реализираните  продажби са за техни съученици в неравностойно положение.