22 СОУ „Георги Стойков Раковски“, София

Контакти:

address София 1463, бул. „Витоша“ 134
website www.22sou.com
Facebook Facebook страница
email contact@22sou.com

Глобалните теми, въведени в клас отговарят на заложените ЦХР.

Учителите са запознати на два семинара с темите на глобалното образование. (2013 г.)

Това допринесе добрите практики на приобщаване, включване, недискриминация, равнопоставеност да се прилагат в училище.

Учениците участваха в няколко доброволчески инициативи: кампания по събиране на капачки по проект „Капачки в действие“ , изготвяне на презентации свързани с ЦХР и комуникирането им през Facebook ( География/Христов, група: „Домашна работа“), участие в проект „Макутано“.

Свързани: