ОУ „Христо Ботев“, Тунджа

Контакти:

address Ботево 8638, община Тунджа, ул. „Хр. Ботев“ 39
website botev4e.dir.bg
email ou_botevo@abv.bg

„Най-големият урок в света” проведохме на 30.09.2015 г. в Часа на класа.  Участваха ученици от ІІ и ІV клас от ОУ „Христо Ботев”, с.Ботево, Ямболско. Разгледахме обстойно предложените материали от УНИЦЕФ; беседвахме, изработихме постери с наболелите проблеми при нас – в село Ботево и по света;  изказахме нашите предложения.  Спряхме се по-подробно на глобалната цел: „Преодоляване на крайната бедност и глада”.  Урокът проведе учителката Мария Атанасова Желязкова-Димова /старши учител начален етап 1.-4. клас/ ; а Милена Стамова Петкова /възпитател/  – направи фотографиите според правилата от декларациите за родители на УНИЦЕФ.

Към инициативата се приобщиха деца и учители, които проявиха интерес и се включиха  доброволно в начинанието.  Равнопоставени са и участниците в инициативата и заинтересованите нови кандидати.

Участие на учениците

в акции, кампании, доброволчески инициативи за решаване на местни проблеми и популяризиране на глобални теми:

  • Популяризиране на местни проблеми:  На 21.VІІІ.2015 г. село Ботево преживя ураган – който нанесе огромни щети на сгради, постройки, трайни насаждения и стопанството. Представяне на фото материали  пред ученици и учители, които не са родом от село Ботево;
  • В акции и доброволчески  инициативи ще се включат учениците от начален и прогимназиален етап на училището;
  • Популяризиране на глобалните цели пред учениците    І – VІ клас;

Свързани новини:

25.05.2015 Основно училище „Христо Ботев” – село Ботево отбеляза своята 135-та годишнина

30.09.2015 Урокът на УНИЦЕФ

В БОТЕВО: Урокът на УНИЦЕФ