Всички гледни точки – една дискусия за човешкото достойнство зад снимките и историите

  1. Тема: Човешкото достойнство зад снимките и историите
  2. Подходяща за час по: Етика и Право, 10 клас,  История, 10 клас, Философия, 11 клас, Чужд Език, Свят и личност, 12 клас, Час на класа
  3. Цели: Учениците да разберат, че не винаги една история отразява всички гледни точки. Учениците разсъждават върху това, какво показват и какво скриват снимките и историите. Учениците да се запознаят с важността на това други култури и хора да бъдат коректно представяни.
  4. Очаквани резултати: Учениците са критични към образите, представяни от медиите и са внимателни, когато разказват за други култури и хора.

ВЪВЕЖДАЩ ТЕКСТ

 

Всички гледни точки – една дискусия за човешкото достойнство зад снимките и историите

 

За да те запознаем с различни места и хора по света и с техния начин на живот, ние ще ти показваме снимки и ще ти разказваме лични истории или истории за трудности, предизвикателства, но и за силата на човешкия дух, за солидарността и добрината. Надяваме се да те провокираме сам/а да правиш проучвания и да изследваш непознати места и хора, например в Интернет. След това, сигурно ще започнеш да говориш за това с твоите приятели, със семейството си, а защо не и с непознати, ако решиш да направиш информационна  кампания, например.

 

Затова бихме искали да обърнем внимание на това какви снимки се използват и за какво да внимаваме, когато разказваме или слушаме истории за други места и хора, както и да те провокираме да разсъждаваш за отговорността и човечността при разказване на човешки истории.

 

Когато говориш по теми от Целите на хилядолетието за развитие, помисли какво целиш с този разговор. Ти най-вероятно се стремиш да информираш и да провокираш справедливост у тези, на които разказваш. Като резултат, може би очакваш да създадеш чувство на солидарност с хората по света, да накараш аудиторията ти да прояви грижа към другите, или да промени начина си на живот, или да предприеме действия в подкрепа на онези, които имат нужда.

 

Най-важното, когато разказваш лична история, или говориш обобщено за начина на живот на хората от една държава, е да представиш правдиво ситуацията. Твоята история  не е необходимо да предизвиква сензация или да стряска. Когато използваш или гледаш снимков материал или дори текст, е необходимо да имаш предвид, че на снимката и зад думите в текста стои, преди всичко, истински човек или много хора, чието достойнство трябва да бъде уважавано. Важно е да имаш предвид, че въпреки трудностите и начина си на живот, те имат равни права с нас; те заслужават уважение.

 

Това са няколко съвета на Британския Червен Кръст за това как да запазим достойнството на хората, за които говорим или снимаме в случаи на хуманитарни действия в различни части на света:

-          Показвайте хората не като пасивни жертви, а като активни граждани.

-          Избягвайте стереотипите, които създават и затвърждават неразбиране на реалната ситуация. Например, не говорете и не показвайте протегнати за помощ ръце, нито пък голи деца с празни купички за храна.

-          Представяйте ситуацията в контекст, а не части от цялата история.

-          Не украсявайте допълнително истината.

-          Не пропускайте да споменете местни хора, които подпомагат други местни хора. Известно е, че именно местните – приятели, съседи, правителството, са първите, които помагат, а не международните  организации.

 

Задача: „Другата гледна точка”

Време: 25 мин.

Необходими материали: приложенията към тази тема – История 1 и История 2.

Работа в три групи

Попитайте учениците дали знаят приказката за Червената шапчица. Попитайте ги кои са главните герои в приказката и дали някога са се замисляли за гледната точка към историята на другите участници в нея, освен тази на Червената шапчица.

Разделете учениците на три групи, като всяка от групите представя един от героите – Червената шапчица, Вълка, Ловеца. Можете да им раздадете вариантите на приказката, които предварително сте фотокопирали, или направо текстовете на самите приложения, намиращи се в края на тази тема: два от тях са еднакви, а третият е историята на вълка. Нека всяка група накратко да подготви приказката през гледната точка на своя герой. След това нека всяка група да представи историята, разказана от героя, когото тя представлява.

 

Примерни въпроси за дискусия:

- Замисляли ли сте се някога, че историята може да изглежда по толкова различен начин, когато е разказана от вълка, например?

- Знаете ли други истории, в които е представена само една гледна точка?

- Защо хората понякога не представят обективно случки и истории? Каква полза биха имали от това?

История 1

Червената шапчица – по Братя Грим

Имало едно време едно момиченце. То живеело с майка си и носело червена шапка, затова го наричали Червената шапчица. Един ден майка му казала: „Червена шапчице, иди да навестиш баба си в гората.” Червената шапчица тръгнала. По пътя си срещнала Вълка. Той я спрял и я попитал: „Стой, коя си ти?” А Червената шапчица отвърнала „Казват ми Червената шапчица, заради шапката, която нося.” И накъде отиваш, Червена шапчице?”, попитал Вълкът. „Отивам да навестя баба си в гората”, отговорила тя и продължила по пътя си.

Вълкът отишъл в къщата на бабата, видял, че я няма и се настанил в леглото й.

Червената шапчица влязла и видяла баба си – голяма и страшна. Попитала я: „Бабо, защо са ти толкова големи ушите?” „За да те чувам по-добре.”, отговорил Вълкът. „А защо са ти толкова големи очите?” „За да те виждам по-добре.”

Тогава Вълкът скочил, за да я изяде. Червената шапчица успяла да избяга, а Вълкът се втурнал през прозореца, за да я настигне. По това време край къщата минавал Ловецът. Той видял вълк да гони момиченце, заредил ловната пушка и застрелял вълка.

История 2

Червената шапчица – по Братя Грим – историята разказана от Вълка

Гората беше мой дом, аз се грижех за нея и я почиствах. Един ден видях момиченце да минава по пътеката. Спрях я и тя ми каза, че отива да навести баба си. Тогава я пуснах да продължи, но я проследих, защото ми се видя странна. Ами да, кой носи червена шапка!? Освен това беше груба с мен, а и видях, че по пътя хвърля боклука си направо на тревата. Затова реших, че трябва да й дам добър урок и се запътих към къщата на баба й по краткия път, за да стигна там преди нея.

Когато стигнах в къщата на бабата, видях, че нея я няма и легнах в леглото й. Червената шапчица влезе и веднага започна да ми се подиграва, че имам големи уши и очи. Опитах се да не обръщам внимание, но тя не спря. Ядосах се и скочих да я изям. Разбира се, никога вълк не би изял едно малко момиченце, но в този случай имах право. Тя избяга, а аз тръгнах след нея. Тогава се появи Ловецът и ме застреля. Оттогава всички ме мислят за лош и ме избягват.

Играта е адаптирана от уеб страницата на Националния Младежки Съвет на Ирландия

 

Задача: Анализирай това

Време: 10 мин.

Необходими материали: Фотокопия на част от три снимки от приложението след темата

Работа по двойки.

Използвайте снимките, за да направите фотокопия. Покрийте част от снимката и тогава фотокопирайте. Така едната част от листа ще бъде бял, а снимката няма да се вижда цялата. Разделете класа по двойки и раздайте по едно копие на всяка двойка. Нека учениците да разгледат това, което се вижда на снимката и да се опитат да го опишат. След това, нека довършат снимките, рисувайки върху бялата част на листа – 10 мин.

Сложете всички рисунки на дъската и дискутирайте с въпроси като:

-          Често ли се налага снимки да бъдат нагласявани и поправяни според вас?

-          Редно ли е това?

-          Кога можем да кажем, че една поправена снимка вече не е истинска?

-          Кой печели при поправяне на снимки?

 

Покажете целите снимки и дискутирайте

-          Изненадани ли са от това, което виждат?

-          Какво цели да покаже фотографът?

-          Винаги ли снимките показват истината?

-          В коя от снимките учениците биха искали да са и в коя не?

-          Защо?

Снимки, показващи различен начин на живот и проблеми в ежедневието на хора от различни раси

 

 


 

Публикувано в Гимназиална, Хоризонтални цели за развитие. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.