Моите лични цели

  1. Тема: Моите лични цели
  2. Подходяща за час по: Етика и Право, 10 клас, Философия, 11 клас, Час на класа
  3. Цели: Учениците разбират необходимостта и ползата от поставяне на лични цели и научават за предизвикателства при постигането им.
  4. Очаквани резултати: Учениците развиват умения да разграничават цели и подцели.

ВЪВЕЖДАЩ ТЕКСТ

Моите лични цели

 Поставянето на цели, близки или далечни, малки или по-големи, е нещо изключително важно, за да можеш да постигаш успех, било в училище, или по-късно в работата или в личния живот. Ето защо е важно да знаеш няколко неща:

 Целите се поставят за определен период от време и с определен срок, те могат да бъдат: краткосрочни, средносрочни и дългосрочни.

Когато си поставяш някакви цели, към които ще се стремиш, трябва да помислиш дали те могат да бъдат постигнати наистина, или иначе казано – дали целите ти са реалистични. Защото, ако се стремиш към нещо далечно, което ти се струва, че не можеш да реализираш, е добре първо да започнеш с поставянето на по-близки или по-реалистични цели, по които да работиш.

Твоята цел, независимо дали е малка или по-голяма, изисква отделни стъпки, които ти трябва да предприемеш, за да я постигнеш. Това са под-целите. Важно за постигането на целта е ясно да отбележиш кои са твоите подцели. Не бива да се отказваш, а просто планирай своите усилия подходящо във времето и знай, че не всичко ще се случи изведнъж, а стъпка по стъпка. Например, ако искаш да станеш добър художник, известен в чужбина, ще трябва да започнеш да се учиш да рисуваш, да учиш в Академията по изкуства, и когато харесат произведенията ти, да участваш в изложби в страната или в чужбина. Или, друг пример, ако искаш да помогнеш на деца, които имат нужда от специални грижи – ще трябва успешно да завършиш училище, да постъпиш в университет, в специалност, която ще те учи как да работиш с деца, да се дипломираш успешно и да започнеш като стажант, а после и като експерт по работа с деца. Така, с реализирането на малки цели, или под-цели можеш да постигнеш своята голяма цел. Случва се, че докато правиш нещата, това което ти се е струвало невъзможно, започва да изглежда постижимо, важно е да знаеш кои са основните ти стъпки или под-цели.

За да постигнеш своите цели са необходими подходящи условия, които да ти помагат. Понякога можеш да не успееш да постигнеш целите си, не защото не работиш както трябва, а поради външни условия, поради промяна в ситуацията. Нещата не се случват както сме си мислили. Тогава трябва да имаш втори план за своите цели, трябва да можеш да „прекроиш” плана си.

Постигането на целите може да се измери с постигнатите резултати.

Във всеки случай, обаче, поставянето на цели има смисъл за това накъде вървиш и как се развиваш. Нещо повече, това ти помага да определиш стъпките, които ще ти помогнат да постигнеш своята цел. Затова не се колебай, взимай лист и химикал, мисли, планирай и записвай.

Задача: Моите лични цели

Време: 20 мин.

Необходими материали: Лист и химикал.

Работа с целия клас

Започнете с дискусия, примерни въпроси:

-          Поставял/а ли си си цел някога?

-          Налагало ли ти се е да мислиш за някаква цел? Кога и защо?

-          Искал/а ли си да подобриш успеха си или да придобиеш нови умения в нещо?

-          Как разбираш дали си постигнал/а целта си?

 

Нека учениците да помислят и индивидуално да запишат:

Какви са моите мечти? Какви са моите цели? Или иначе казано – какво искам да направя за себе си, за да стана по-добър в това, което правя – да науча нови неща, да мога да допринеса със своите знания и умения, със своя труд за моето развитие, за семейството ми, за хората, с които живея в моята страна? Учениците могат да обобщят тези цели с  няколко думи и да ги представят.

Нека след това да помислят по въпросите:

-          Кога искам да постигна целите, които си поставям?

-          Кои са стъпките, които ще ме доведат до моите цели; кои са моите под-цели?

След това прочетете заедно или Вие им представете текста Моите лични цели от следващата страница.

 

 

 


Публикувано в Гимназиална, Хоризонтални цели за развитие. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.