Организацията на Обединените Нации (ООН)

  1. Тема: Организация на Обединените Нации
  2. Подходяща за час по: География и икономика, 9 клас, История, 10 и 11 клас, Етика и Право, 10 клас, Свят и личност, 12 клас, Час на класа
  3. Цели: Учениците да научат повече за международните организации и тяхната роля за разрешаване на проблеми от международен характер.
  4. Очаквани резултати: Учениците идентифицират различните роли на ООН като международна организация.

 

ВЪВЕЖДАЩ ТЕКСТ

Организацията на Обединените Нации (ООН)

Какво е ООН и кога е създадена?

ООН е международна организация, създадена след Втората световна война. Основателите й са били изключително впечатлени и уплашени от жестокостите на войната и са вярвали, че е необходима организация, която да подпомага международните отношения и да пази световния мир, и по този начин да попречи на нови подобни войни да се случат.

 

Какви са целите на ООН?

ООН има три основни цели:

Първата цел на Организацията е да пази световния мир.

- За да пази мира, ООН действа като посредник между враждуващите групи, като се опитва да предотврати зараждащи се конфликти. Това е дипломацията на ООН.

- ООН също изпраща миротворци, там, където има опасност от военен конфликт. Сините каски са запазена марка на ООН. Това професионална армия на ООН ли е? – Не, това са войници, изпратени от страни от цял свят. Те нямат за цел да се бият, а да предотвратяват военни действия.

- ООН може да наложи санкции на една страна, например икономическо ембарго, с цел да спре военни действия, които тази страна предприема срещу други страни или срещу свои граждани вътре в страната.

 

Втората цел на ООН е да работи за изкореняване на бедността. За постигането на тази цел работят няколко агенции на ООН, които са в различни области на развитието- икономика, прехрана, образование, околна среда. Именно така са се родили и Целите на хилядолетието за развитие.

 

Третата цел на ООН е да защитава човешките права. Тази цел се постига чрез Международния съд, както и чрез Хартата за правата на човека, Конвенцията за правата на детето и др.

 

Как е структурирана ООН?

Генералната Асамблея е съвещателният орган на ООН. Тя представлява нещо като световен парламент. В нея участват всички 192 държави членки, България включително. Асамблеята заседава всяка година от септември до декември. Темите са поставени от страните членки. Целта е да се разрешават международни проблеми и да се постига съгласие по всички въпроси, които касаят повече от една страна. Решенията на Асамблеята не са задължителни за страните.

Съветът за сигурност е другата организация в ООН. Той работи в сферата на опазване на световния мир и заседава по въпроси, засягащи конфликти и разоръжаване. Той се състои от 15 страни членки, 5 от които са постоянни, а другите се сменят. Постоянните страни членки са победителките от Втората световна война – САЩ, Русия, Англия, Франция, Китай. Те имат право да забраняват решения на Съвета за сигурност, ако не са съгласни, това е т.нар. право на вето. Решенията на Съвета са със силата на закон за всяка една страна членка на ООН.

Други агенции са Уницеф – за правата на децата, Програма за развитие – за икономическо и социално развитие, Световната Програма за прехрана, Юнеско – за култура, ООН жени – за правата на жените и др.

Седалището на ООН е в Ню Йорк, като това се счита за територия на всички държави, а не на САЩ.

Емблемата на организацията е земното кълбо, заобиколено с маслинови клонки, които са символ на мира.

Най-високата длъжност е Генерален секретар на ООН. Настоящият секретар се казва Бан Ки Мун и е от Корея.

Повече информация: www.un.org; www.unicef.org; www.undp.org

Задача: ООН в действие

Време: 25 мин.

Необходими материали: текстовете за Руанда, Хаити и Сомалия, приложени към настоящата тема  + географска карта на света

Работа по групи

Разделете класа на три групи, раздайте текстовете – на всяка група по една от трите истории. Дайте им време да прочетат историите – 10 мин. След това всяка от групите да дискутира каква е била целта на ООН в конкретната история.  Нека групите да представят историята на класа и след това да коментират участието на ООН.

Примерни въпроси за дискусия:

-          Каква е била ролята на ООН, съобразно трите основни роли на Организацията?

-          Какви конкретни стъпки е предприела Организацията във всеки от случаите?

-          Успешни ли са били решенията на ООН във всеки един от случаите?

-          Какво Организацията не е направила?

-          Какъв би бил друг възможен сценарии, или стъпки?

 

Насърчете децата в свободното си време да направят свое проучване в Интернет за това как са се развили тези събития през годините.

 

Тъжната история на Руанда, която можеше да бъде избегната

През 1993 г. в Руанда – държава в Африка, избухва гражданска война между двете етнически групи – групата на Тутси и групата на Хуту. Организацията на Обединените Нации, в лицето на Съветът за Сигурност, който се занимава именно с опазване на мира по света, изпраща мироопазваща мисия от военни, която трябва да помогне на правителството. За съжаление, военната мисия не разполага с достатъчно финансова подкрепа, тъй като държавите по света не смятат, че е нужно да отпуснат много средства. Информация за усложняващото се положение и за заплахата за живота на хората е била изпратена в ООН, но не е била правилно оценена, за да могат военните наистина да опазят мира.

През 1994 г. насилието между хората в Руанда ескалира. Мисията на ООН започва по-активно да работи с правителството. По това време са убити белгийски войници, част от мисията. Това кара ООН да изтегли по-голямата част от своята мироопазваща мисия. Постепенно насилието обхваща цялата страна и се стига до масови убийства на хора от етническата група Тутси, това, от което са се опасявали военните на ООН и за което са предупредили, се е случило. 900 000 души биват убити за около три месеца през 1994 г., без международната общност да направи каквото и да е. Едва през 2000 г. ООН признава, че това е бил геноцид. В случай, че Организацията беше признала, че има опасност от геноцид по-рано, преди той да се случи, това би задължило ООН да действа много по-активно, за да го спре.

Карта на Африка и Руанда

 

Фермерите на Хаити произвеждат все повече ориз, а децата в училище получават порция топла храна

Две години след опустошителното земетресение в Хаити, местните фермери успяват да увеличат производството на ориз и така да излязат от бедността. Причината е, че правителството, заедно с организацията на ООН, която се грижи да осигурява храна на нуждаещите се – Световната Програма за прехрана, купуват тяхната готова продукция от ориз. През последните две години, като част от програмата за изкупуване на земеделска продукция на ООН в Хаити, са били купени няколко хиляди тона ориз и царевица и почти милион бутилки мляко. Това е осигурило стабилни доходи на производителите, които иначе биха живели в бедност. Но действията на ООН не стигат само до тук. Част от изкупената продукция те предоставят на училищата в страната. По този начин всеки ден те осигуряват храна за децата, които ходят на училище в страната. Като знаят, че ще получат порция вкусен ориз, учениците са по-мотивирани да дойдат и да се учат.

Адаптирано от www.wfp.org/stories/

Карта на Карибите и на Хаити

 

Действията на ООН в Сомалия

В началото на 90-те години в Сомалия започва гражданска война, съпроводена от суша. През 1993 г. ООН налага военно ембарго на страната – спира търговията с оръжие.. По-късно, същата година, ООН увеличава хуманитарната помощ и изпраща хуманитарна мисия, която да помага на населението. Враждуващите страни се съгласяват да спрат конфликта. ООН изпраща наблюдатели, които да следят за мира. Въпреки това, обаче, мирът продължава да е нарушаван. ООН е принудена да поиска САЩ да изпратят своя армия през 1992 г., за да въдвори ред със сила, така че хуманитарните работници на Организацията да могат да достигнат до хората и да доставят храна, лекарства, дрехи. Поради увеличаващото се напрежение и военни действия, мисията на САЩ е силно застрашена и през 1994 г. президентът решава да изтегли войниците. На мястото на американската армия идват отново войниците на ООН. Но поради високия риск за живота им, те се изтеглят напълно през 1995 г.. От тогава Сомалия е страна с изключително тежки условия на живот. ООН дори обяви бедствен глад в страната през 2011 г.

Карта на Африка и Сомалия  - може в няколко ламинирани копия

 

Публикувано в Гимназиална, Хоризонтални цели за развитие. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.