Хранителна сигурност и глад

 

 1. Тема: Хранителна сигурност и глад
 2. Подходяща за час по: Биология, 8 клас, Български език и Литература, География и икономика, 8, 9, 10 клас, История, 10 клас, Етика и Право, 10 клас, Философия, 11 клас, Свят и личност, 12 клас, Час на класа
 3. Цели: Да се въведе темата за хранителната сигурност, глада и причините за него в глобален мащаб.
 4. Очаквани резултати: Учениците разбират основните причини за това, все още да има хора по света, които са гладни. Учениците развиват умения да защитават тезата си и да водят аргументиран спор.

 

ВЪВЕЖДАЩ ТЕКСТ

Хранителна сигурност и глад 

 Фактите

Повече от 925 милиона души по света страдат от недохранване.

Гладът е най-мащабният и лесно разрешим проблем пред световната общност днес.

В света днес има достатъчно храна, за да се нахранят всички хора, но тя е неправилно разпределена.

Изкореняване на глада е един от основните приоритети на ООН и в частност на Целите на хилядолетието за развитие. Един от индикаторите на Цел 1 е именно да се намалят на половина хората, страдащи от недохранване до 2015 година.

Едва 0,25 долара, или 35 ст. на ден са необходими, за да осигурят необходимите за едно дете витамини и минерали, за да може то да расте здраво.

Световният ден на храната е 16 октомври.

Какво е хранителна сигурност?

Хранителна сигурност означава, че всички хора имат физическа и икономическа възможност да получат необходимата им храна по всяко време, за да могат да водят пълноценен начин на живот.

Какво се случва с хората, когато те нямат хранителна сигурност?

Когато нямат достъп до храната, от която се нуждаят, хората страдат от недохранване, което води до физически и психични заболявания. Те не могат да участват пълноценно в ежедневието и в общността, в която живеят. Децата, които страдат от недохранване остават ниски на ръст; те могат да страдат от заболявания като анемия, слепота и други, поради липсата на необходими хранителни вещества за организма. Не винаги достъпът до храна означава, че тя е пълноценна. Дори и когато хората се хранят и не са физически гладни, организмът им може да не получава микровещества – витамини и минерали, които са необходими на тялото. Тогава също имаме липса на хранителна сигурност.

Причини за същестуването на хранителната несигурност?

Бедност

Бедните хора не разполагат с ресурс да купуват или да произвеждат качествена храна. Дребните фермери в развиващите се страни често не разполагат със средства, за да закупят семена, торове и техника, за да обработват земята и да произвеждат земеделски продукти, с които да изхранват семействата си или за продажба. В развиващите се страни, най-голямата част от населението са именно дребни земеделци, които разчитат на собствено производство.

Вода и околна среда

Производството на храни е пряко свързано с наличието на големи количества вода. Хиляда литра вода са необходими за производството на килограм житно зърно, три хиляди литра за килограм ориз. Затова е необходимо да се подобри достъпа до чиста вода за поливане, както и да се въведат нови поливни техники. Остава предизвикателство как да се разреши проблемът с водата в региони с продължителна суша. Според експерти, вносът на храни в тези части на света може би е по-доброто решение за хората, но няма единно мнение, тъй като това би нарушило начина на живот, които тези хора имат от векове, а именно сами да се борят с климата и да осигуряват храна.

Равенство на половете

В повечето развиващи се общества жените имат водеща роля в осигуряването на храна за семейството. Те са земеделци, търговци и производители. Въпреки това обаче, тяхната роля и по-ниският статус в семейството ги лишава от възможността да взимат решения, засягащи храната, да притежават земя или да се обучават, за да станат по-добри фермери. Освен това, заради по-ниското си образование, жените знаят по-малко за пълноценното хранене на децата. В тази връзка равенството на половете би дало повече възможности за жената да участва активно и в осигуряването на хранителна сигурност.

Търговия

Развиващите се страни могат да произвеждат земеделски продукти по-евтино, но достъпът на тази продукция до пазарите е затруднен, тъй като често пътищата, транспортът, или условията на внос в развитите страни представляват проблем. Едновременно с това, в някои случаи фермерите решават да произвеждат продукти, които се търсят на международните пазари, например какао, кафе или памук. По този начин спират да произвеждат земеделските култури, които служат за храна на семействата им. Когато цената на памука или кафето е висока, тези фермери могат да спечелят пари и да купят храна. Когато, обаче, цената е ниска, а това не е рядкост, те остават без никакви средства, но и без храна, която преди сами са произвеждали.

Шест решения срещу глада

Храната, осигурявана в училище задържа децата в клас.

Хранителни продукти осигурявани на семействата ги кара да изпращат момичетата на училище.

Осигуряването на храна на бременните жени е сигурен начин те да родят здрави деца.

Храната предоставяна на болните от СПИН им помага да се справят с болестта и да живеят по-дълго

Ваучери за храна помагат на бедните в градовете да имат достъп до храна.

Подпомагането на дребните земеделци помага за повишаване на хранителната сигурност на семействата и общностите, където те живеят.

 

 

Задача: Концептуална мрежа

Време: 15 мин.

Необходими материали: Приложена към темата примерна мрежа, фулмастри.

Работа с целия клас или в три групи

Докато се запознавате с текста по темата, използвайте концептуалната мрежа, с която да обсъдите проблема за глада, причините, следствията, начините за разрешаването му. Нека учениците да поставят в центъра основния проблем, а в периферията – следствията от него. Между тях могат да възникнат идеи за начини за разрешаването им. Учениците могат да използват различни цветове, стрелки и форми, за да демонстрират по-ясно връзките. Можете да направите и една обобщаваща мрежа на черната дъска, която да попълните.


 

Отделен лист. При възможност – няколко ламинирани копия за многократно използване, върху които да се пише фулмастри, които могат да се трият.

 

Задача: Карта на глада

Време: 10 мин.

Необходими материали: Карта на глада от приложенията

Работа с целия клас

Разгледайте с целия клас картата, която показва къде по света живеят хората, страдащи от недохранване: 578 милиона души в Азия, 239 милиона души в Африка на юг от Сахара, 53 милиона души в Латинска Америка, 37 милиона в Близкия Изток и Северна Африка, над 30 милиона души в развитите страни страдат от глад. Зад тези числа стоят живи хора и техните съдби.

Дискутирайте: Кои са страните, в които хората страдат от недохранване, какви са икономическите и социални характеристики на тези страни, условията на околната среда? Има ли връзка между бедност и хранителна несигурност? В заключение накарайте учениците да обсъдят как техният начин на живот и ежедневие, тяхното здраве би се променило, ако те са хронично гладни.

Карта

www.wfp.org

 

Задача: Дискусия «Опасност от глад в Южен Судан»

Време: 25 мин.

Необходими материали: Приложения към темата – Генно-модифицирани храни и Хранителна помощ.

Работа в две групи.

Разделете класа на две групи – експерти по хранителна сигурност на Световната Програма за храни на ООН – www.wfp.org . Задачата им е да предложат експертно решение за преодоляване на хранителната несигурност и глада в Южен Судан.  Едната група  ще защитава генно-модифицираните продукти като начин за борба с глада, а другата ще се застъпи за хранителната помощ. Дайте им материалите, по едно копие от всяка от двете тези на всяка група и ги оставете да се запознаят с тях за ок. 10 мин. След това им дайте още 5 мин., за да решат в групата как да изложат и да защитят своя начин за подпомагане на Южен Судан. Отворете подиума за дискусия, 10 мин.

 

В няколко – поне едно – ламинирани копия

 

Група I

Въведение

Родена само преди около година, новата държава Южен Судан може да се сблъска с глад. Нарастващата опасност от глад в страната се дължи на няколко причини – продължителна суша, нарушен достъп до пазарите заради това, че страната бе създадена съвсем скоро, високите цени на горивата и на храните. Тези фактори засягат, преди всичко, най-бедната част от населението.

Адаптирано от www.wfp.org

Вашата теза

Генно – модифицираните продукти – ГМП

Темата за ГМП предизвика дискусия във връзка с проблема за глада. Могат ли ГМП да помогнат в борбата с глада? ГМП представляват продукти, които имат специални качества, получени чрез прехвърляне по генетичен път на гени през отделни растителни видове. За ГМП говорим тогава, когато имаме хранителни продукти с по-богато съдържание на витамини, или хранителни вещества, например. ГМП могат да бъдат и растения, които са модифицирани, за да дават по-високи добиви. Например, съществуват житни сортове, които са генно – модифицирани и могат да устоят на химически вещества, предназначени да унищожават плевелите, които растат около тях. В ЕС обаче, има строг контрол за употребата на ГМП, а в някои от страните, ГМП дори са забранени. Някои страни на континента Африка използват ГМП в земеделието, които са устойчиви на суша или на насекоми – вредители. Тези страни обаче, не могат да изнасят ГМП в Европа, поради забраната за ГМП. Така те губят възможности да продават продуктите си и да печелят повече средства.

 

За Генно-Модифицираните Продукти

Генно- модифицираните храни могат да подпомогнат изхранването на растящото население на земята.

Могат да бъдат създадени генно-модифицирани растения, които да са устойчиви на по-сух или по-суров климат, какъвто често има в развиващите се страни.

Генно-модифицирането растения могат да намалят използването на химикали за защита на растенията, тъй като самите генно-модифицирани растения могат да бъдат устойчиви на вредители.

Често ГМП са подсилени с витамини. Например, сорт жълт ориз, който е ГМП е подсилен с витамин А. Брашно, произведено от генно – модифицирани житни растения е обогатено с витамин Б.

Против Генно-Модифицираните Продукти

Тъй като ГМП не са естествено създадени от природата или от природни продукти, техният ефект не е сигурен. Има опасения, че ГМП могат да представляват заплаха за дивите животни и растения.

ГМП могат да предизвикат хранителни алергии у хората, поради това, че не са естествено произведени продукти.

ГМП могат да увредят стомаха на хората, които се хранят с тях, тъй като съдържат съставки, които унищожават естествената стомашна среда.

В дългосрочен план дребните фермери могат да станат зависими от скъпи генно-модифицирани семена, с които те трудно биха могли да се снабдяват.

Полезни съвети за убедително говорене пред публика

 1. Формулиране на изказването
  1. Решете какво точно искате да съобщите с вашето изказване – например, дали искате да изясните неразбиране на проблем; дали искате да определите съществуваща нужда.
  2. В случай, че говорите за нещо твърде общо, намерете център на вашето изказване, не е необходимо да се разпростирате.
 2. Въведение
  1.  използвайте интересен факт, който да привлече вниманието
  2. или цитат
  3. или задайте провокативен въпрос
 3. Теза
  1. Поставете проблема или нуждата, която сте идентифицирали
  2. Посочете причините за този проблем
  3. Направете връзка между проблема и аудиторията – защо тя трябва да се интересува от проблема
  4. Посочете как да се реши проблема
 4. Заключение
  1. Обобщете
  2. Оставете позитивна нагласа в аудиторията
 5. Когато говорите пред публика, имайте предвид няколко неща
  1. Говорете ясно и високо, за да могат всички да ви чуят, така звучите убедително
  2. Говорете професионално, не използвайте ненужни думи.
  3. Правете паузи, където е необходимо
  4. Не е желателно да четете своето изказване
  5. Когато говорите, гледайте хората в очите

 Група II

Въведение

Родена само преди около година, новата държава Южен Судан може да се сблъска с глад. Нарастващата опасност от глад в страната се дължи на няколко причини – продължителна суша, нарушен достъп до пазарите, заради това, че страната бе създадена съвсем скоро, високите цени на горивата и на храните. Тези фактори засягат, преди всичко, най-бедната част от населението.

Вашата теза

Хранителна помощ

Друг начин за справяне със съществуващия мащаб на глада в света е хранителната помощ. Някои страни имат голямо количество от храни и хранителни суровини, например ориз, царевица. Агенциите за помощ, които разпределят храните, нямат своя мрежа, по която да достигнат до нуждаещите се и затова е необходимо да използват мрежата на правителствата на страните, които получават помощта. Проблемът е, че често в развиващите се страни, където най-много хора имат нужда от хранителна помощ, правителствата не съдействат за дистрибуцията на храни. От друга страна, се счита, че предоставянето на хранителна помощ, тъй като е внос, разрушава икономиката на страната, която получава помощта. Това се случва, тъй като помощта се предоставя на хората безплатно и те спират да купуват дори и малкото, което са купували преди от местните фермери. По този начин, в дългосрочен план, именно местните фермери страдат от липса на доходи, съответно самите те са застрашени от глад и имат нужда от помощи.

 

За хранителна помощ

Хранителната помощ се предоставя с цел да подобри социалното и икономическото развитие на общностите, които получават помощта.

Без хранителна помощ много хора практически могат да умрат от глад.

Хранителната помощ е необходима тогава, когато системата за производство и дистрибуция на храни е силно нарушена, поради военни конфликти, или природни бедствия – суши, наводнения. Тя се предоставя до тогава, докато хората в засегнатите страни или региони успеят да се възстановят.

Против  хранителна помощ

Често хранителната помощ е само реакция на съществуващи проблеми, но не е решение в дългосрочен план. Тя се доставя, едва когато е твърде късно и не разрешава проблемите с бедността, например.

Доставяната храна може да не успее да покрие нуждите на хората, за които е предназначена.

Социални системи за помощ, които се организират в самата държава, земеделски услуги, обучения за фермерите и подпомагане на тяхното земеделско производство са много по-ефективни мерки, отколкото мобилизацията на международните организации, които трябва да привличат международни експерти.

Хранителната помощ освен в случаите, когато се раздава безплатно, се продава на хората. Тогава тя е на цена доста по-ниска от пазарната стойност. Това има отрицателен ефект върху местните земеделски производители, които не могат да продават своята продукция и да печелят. Самите земеделци започват да изпадат в бедност и да се нуждаят от хранителна помощ. Освен това те спират своето собствено производство, а в дългосрочен план това има негативен ефект върху всички. В допълнение, често хранителните помощи от развитите страни представляват излишък от произведени земеделски продукти. Този излишък често се получава, защото фермерите в тези страни получават субсидии – парични помощи от държавата. Докато в някои страни фермерите получават пари и  произвеждат излишък, в други страни, фермерите едва оцеляват.

 

Полезни съвети за убедително говорене пред публика

 1. Формулиране на изказването
  1. Решете какво точно искате да съобщите с вашето изказване – например, дали искате да изясните неразбиране на проблем; дали искате да определите съществуваща нужда.
  2. В случай, че говорите за нещо твърде общо, намерете център на вашето изказване, не е необходимо да се разпростирате.
 2. Въведение
  1.  използвайте интересен факт, който да привлече вниманието
  2. или цитат
  3. или задайте провокативен въпрос
 3. Теза
  1. Поставете проблема или нуждата, която сте идентифицирали
  2. Посочете причините за този проблем
  3. Направете връзка между проблема и аудиторията – защо тя трябва да се интересува от проблема
  4. Посочете как да се реши проблема
 4. Заключение
  1. Обобщете
  2. Оставете позитивна нагласа в аудиторията
 5. Когато говорите пред публика, имайте предвид няколко неща
  1. Говорете ясно и високо, за да могат всички да ви чуят, така звучите убедително
  2. Говорете професионално, не използвайте ненужни думи.
  3. Правете паузи, където е необходимо
  4. Не е желателно да четете своето изказване
  5. Когато говорите, гледайте хората в очите

    

Публикувано в Гимназиална, Цел 1: Изкореняване на глада и бедността. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.