Цел 4 Да намалим смъртността сред децата

 

  1. Тема: Цел 4  Да намалим смъртността сред децата
  2. Подходяща за час по: Биология, 8 клас, География и икономика, 8, 9, 10 клас, Свят и личност, 12 клас, Час на класа
  3. Цели: Учениците да научат, че има болести, които са лечими, но от които все още по света умират деца. Учениците да научат повече за необходимостта от специално внимание към здравето на децата и за основните решения за намаляване на детската смъртност.
  4. Очаквани резултати: Учениците се научават да търсят първопричините за даден проблем. Те знаят за здравни проблеми при децата в развиващите се страни и правят връзка със здравето и образованието на майките. Учениците анализират таблични данни.

 

ВЪВЕЖДАЩ ТЕКСТ

     Цел 4  Да намалим смъртността сред децата

Фактите

9 милиона деца по света умират всяка година, преди да навършат 5 години.

Болести като малария, диария, туберкулоза са лечими, но от тях умират най-много деца.

Ако усилията ни се насочат към осигуряване само на две минимални условия – чиста вода и достатъчно храна за децата в развиващите се страни, детската смъртност би намаляла значително.

 

Няколко от Целите на Хилядолетието са насочени към децата. Причината е, че децата се нуждаят от специално внимание и грижа, повече, отколкото която и да е друга група в обществото. В критични ситуации, в бедност, война или епидемии, възрастните разчитат на себе си, чрез своя житейски опит, или своите физически сили. За децата, обаче, не можем да твърдим същото, особено когато са твърде малки. Те са зависими изцяло от възрастните, от своите родители и близки, от хората в общността, в която живеят. Това ги прави уязвими. Двойно по-уязвими са те, когато и възрастните, на които децата разчитат за закрила и помощ, не могат да се справят с трудностите . Това може да стане причина много деца да умират преди да са навършили определена възраст. Ето защо ООН определи една Цел, която да насочи вниманието към физическото оцеляване на децата – намаляване на смъртността.

 

 

Няколко малки, но все още трудни за изпълнение стъпки за намаляване на детската смъртност

Храна

Храната е най-добрия начин за предотвратяване на болести, засилване на имунитета и осигуряване растежа на детето. Именно децата са най-често засегнати от недохранване. Когато то стане постоянно, децата се разболяват или получават увреждания за цял живот. Недохранването не им позволява да играят, да учат и да живеят пълноценно. Благодарение на усилията в тази посока, броят на деца, които страдат от недохранване, е намалял от 33% през деветдесетте години на 20 в. до 26% през 2006.

 

Чиста вода и канализация

Повече от милион и половина деца всяка година умират от диария – болест, предизвикана от липса на чиста питейна вода. Над един милиард души в света нямат вода у дома и се налага да я пренасят, тогава тя се замърсява – от животни, от насекоми или бактерии. Достъп до чиста вода или поне знание за това как тя може да се пречиства и да се съхранява чиста, по-дълго време, може значително да подобри здравето на много хора.

 

Имунизация

Имунизациите предпазват от много болести. Световната здравна организация е изработила и прилага имунизация за шест болести едновременно. Тя струва само около 25 лв. и е намалила значително детската смъртност през последните четири десетилетия. Това е доста евтин начин да се спаси човешки живот. Достъпът до имунизация е различен в различните общности по света. Децата, които не успяват да се имунизират, обикновено са в бедните квартали и в отдалечени райони. В развиващите се страни вероятността дете да умре от болест, за която има имунизация, е десет пъти по-голяма в сравнение с развитите страни.

 

Лекарска грижа

Лекарите са онези, които могат да помогнат при заболяване и да спасят живот. Проблем в развиващите се страни, обаче, е липсата на достатъчно болници, лекари и лекарства, особено в отдалечени райони. Понякога се налага хората да вървят километри, за да стигнат до клиника, а децата, ако са болни, трудно могат да издържат подобно изпитание. Болниците често не могат да посрещнат нуждите на всички болни, а лекарите не достигат.

 

 

 

 

Задача: Кои са първопричините на проблема?

Време: 15 мин.

Необходими материали: Схема за недохранването при децата, приложена към темата.

Работа в две групи

Разделете класа на две групи и им дайте по една схема.

Обяснете, че често, когато говорим за какъвто и да е проблем в обществото, ние търсим непосредствените причини за появата му и се опитваме да работим върху тях. Ние спираме до там, като вярваме, че така помагаме. Това, всъщност, ни възпрепятства да продължим анализа и да стигнем в дълбочина до първопричините, които стоят в основата на проблема. Намирането на тези основни причини, всъщност, ще ни помогне за истинското разрешаване на проблема.

Нека учениците да разгледат графиката, посочваща детската смъртност и недохранването и причините водещи до тях. Нека те коментират в своята група тези причини на различните нива и как те обуславят всяко следващо ниво. Коментирайте с класа.

Сега ги помолете да изберат друг проблем при децата, за който те знаят. Може да бъде за децата в България или в друга страна. Нека сами се опитат да начертаят схема на различните нива на причини и връзките им с първоначалния проблем. Нека се опитат да стигнат до първопричината. Примери за проблеми при децата – увеличен брой на жертви на насилието в училище; употреба на наркотични вещества сред младежите; високи нива на отпадане от училище сред някои групи деца в България, както и в развиващи се страни.

две ламинирани копия на схемата и/ли едно голямо копие А3

Задача: Анализирай това

Време: 15 мин.

Необходими материали: четири копия на таблицата от приложенията към темата и географска карта на света.

Работа в четири групи

Разделете класа на четири групи – всяка група да разгледа данните за една от страните, но да ги сравни и с другите страни.

Таблицата съдържа няколко здравни индикатора, един демографски – грамотност, и един икономически – доход на глава от населението на няколко държави от различни континенти.

Нека учениците да ги представят.

Нека да се опитат да ги коментират.

-          Какво показват тези данни?

-          Как могат да коментират първите две групи данни за всяка от страните поотделно?

-          Как могат да бъдат свързани някои от данните, например процента на грамотни жени, детската смъртност, смъртността при майките за всяка от страните?

-          Как данните могат да се свържат и с данните за дохода на глава от населението?

-          Как могат да бъдат сравнени данните на тези страни?

Публикувано в Гимназиална, Цел 4: Да намалим смъртността сред децата. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.