Твоето участие е важно!

Цел: Учениците да осъзнаят възможността да участват и да изказват своята позиция по проблеми и въпроси, които ги засягат. Учениците да бъдат мотивирани да проявяват ангажираност към каузи, които засягат общността.

Твоето участие е важно!

 Без значение на колко си години, ти като дете, също имаш право да участваш по въпроси, които те засягат. Това участие може да бъде например изказване на мнение или предприемане на действие по отношение на даден проблем или на дадена ситуация. Но ти имаш право да участваш Нещо повече, твоето участие е важно!

Какво е важно да помним, когато решим да се ангажираме и да участваме в нещо?

-          всяко участие е доброволно

-          да сме сигурни, че разбираме инициативата, в която ще участваме

-          да се съветваме с възрастните за онова, което планираме да направим и да ги информираме, когато започнем да го правим

-          да уважаваме всички други деца, които се включват

Къде и кога можем да участваме:

У дома – твоето семейство е най-важното място, откъдето започва всяко твое участие. Ти можеш да предприемаш действия, които да подпомагат домакинската работа, но също така можеш да се интересуваш и да изискваш родителите ти да те информират и да се допитват  до теб по въпроси, които те засягат или изискват твоето участие. Като например прекарване на ваканцията или празнуване на Коледа, както и ремонт на твоята стая и много други семейни въпроси.

В училище – не забравяй, че в училище прекарваш много време и е важно дали и как участваш в училищни дейности, а не само в ученето. Полето за твоя и на съучениците ти изява могат да бъдат: пазене на училищното имущество, украсяване на стаята, създаване на фейсбук страница по важен въпрос, организиране на съучениците за почистване, за разделно събиране на отпадъци или за разрешаване на даден проблем.

През свободното време – това е времето,  от което можеш да отделяш, за да бъдеш активен млад гражданин. Отиди в местната неправителствена организация или в дома за деца, лишени от родителски грижи и попитай как можеш да помогнеш. Почисти около твоя блок или около училището.

Докато растеш, би могъл да научаваш и за това как твоите действия засягат хора и общности, които са далеч от теб, така че, след време, да взимаш решения, които да са в тяхна подкрепа.

Вашия глобален човек на деня

Детското движение за мир в Колумбия

Колумбия е държава в Южна Америка. През осемдесетте и деветдесетте години на миналия век там имаше военни действия. Колумбийските деца решиха, че не искат да живеят повече в насилие и че трябва да направят нещо. Децата започнаха Детско движение за мир в цялата страна. Те организираха детски избори. Тогава три милиона деца дадоха своя глас за мир. Детското движение разпространи идеята за мир сред децата в цялата страна и подпомогна мирния процес.

Историята е адаптирана от уеб сайта moralheroes.org

 

Казана дума

Неправителствена организация / Гражданска организация

Доброволна организация от хора, която работи за подобряване живота на гражданите на една общност.

 

Идея за ваше проучване

Изберете една кауза от цитираните в задачата „Нашите герои” – Справедлива търговия или правата на местното население в Панама и направете свое проучване, като го представите в няколко точки, например:

  1. Причини за проблема
  2. Последствия, ако проблемът не бъде разрешен – за местното население в световен мащаб.
  3. Реализирани решения
  4. Възможни други решения. Тук можете да проявите творчество и да предложите идеи за действия, които вие бихте могли да предприемете. Например, информиране на българското правителство или създаване на фейсбук страница или постер с информация по темата.

 

 

Задача: Имам право, мога и искам да участвам

Време: 15 мин.

Необходими материали: карти от приложението с твърдения, при възможност скоч, таблица с две колони на дъската – Съгласен съм / Не съм съгласен.

Работа с целия клас

Нека учениците да станат и  се подредят в кръг. Фотокопирайте предварително и раздайте по една карта на всеки ученик. Сега им кажете „Старт”, за да започнат да се движат из стаята. В даден момент кажете „Стоп”. Дайте им 2 мин, за да обсъдят със съученика, който е най-близо до тях своята карта с твърдение. Какво мислят за твърдението, съгласни ли са и защо. След това нека двойките да разменят картите си. Кажете им отново „Старт”, дайте им време да се раздвижат из стаята и след това им кажете „Стоп”. Нека отново да обсъдят с човека най-близо до тях новите твърдения. Повторете упражнението още един или два пъти. Сега ги помолете един по един да сложат картите в една от двете колони, които предварително сте направили на дъската – Съгласен съм/Не съм съгласен.

Дискутирайте с целия клас твърденията. Попитайте ги с кои от тях наистина са съгласни и с кои не са. Нека да обосноват отговорите си. Попитайте ги дали има възможност да стигнат до едно общо мнение относно участието на децата и младите хора – има ли възможности те да проявяват ангажираност по въпроси, които ги засягат, имат ли мотивация да правят неща за общността и др.

 

Ламинирани карти формат карти за игра
Задача: Нашите герои 

Време: 10 мин.

Необходими материали: карти от приложението – един комплект за всяка група.

Работа в две  групи

Разделете класа на две  групи, нека всяка да разгледа твърденията на нашите герои, отразяващи техни разбирания и каузи, за които работят. Нека да ги класира, според това кои каузи са хуманни и кои по-скоро фокусирани върху личното благоденствие. Нека всяка група да представи пред класа своята класация. Нека след това всяка група да сподели в класа:

-          Коя от каузите бихте подкрепили, ако имахте възможност?

-          На кой от героите бихте искали да приличате, на кого симпатизирате най-много? Защо?

-          Според вас има ли връзка между нас и другите общности по света?

-          Необходимо ли е да се интересуваме от начина на живот на общности, които не познаваме? Защо?

-          Какви идеи за подпомагане на хора в нужда имате?

 

 

Веднъж в текста, – веднъж като карти за игра – всяко твърдение на отделна карта по 3 бр.

Задача: Портрет на съвременния млад глобален гражданин

Време: 15 мин.

Необходими материали: Лист хартия и химикал/маркер

Работа в четири групи

Разделете класа на четири групи. Раздайте листа и маркери. Нека децата нарисуват портрет на съвременния млад глобален гражданин, който се интересува от съдбата на своята общност, но и на други общности по света. Това може да бъде просто портрет, но групите могат да бъдат и креативни. Накрая, нека всяка група да покаже и обясни своя портрет.

Дискусия

  1. Кои качества можете да кажете, че бихте искали да развиете в себе си?
  2. Кои хора (в България или по света) мислите, че са повлияли или могат да повлияят на развитието на света?
  3. Искате ли и вие да бъдете глобални граждани? Вярвате ли, че можете?

 

Публикувано в Прогимназиална, Цел 8: Глобално партньорство за развитие. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.