Водни въпроси

Цел: Учениците да дискутират значението на водата и начини за опазването й.

 Водни въпроси 

Фактите

–      Над 70% от нашето тяло е вода.

–      По-голямата част от Земята, цели ¾, е покрита с вода.

–      Чистата вода е много малко, едва 1% от цялата вода на Земята.

–      Водата на Земята е почти същото количество, каквото е било при формиране на континентите

 

Водата е нашия най-ценен ресурс. Тя е изключително важна за живота на Земята. Без нея не бихме могли да оцелеем – без храна можем да живеем около месец, но без вода, едва няколко дни. Водата се използва навсякъде в нашето ежедневие. Няма дейност, която да не е свързана по някакъв начин с водата.

Водата не изчезва след като я използваме, било то в домакинството, или за напояване. Водата от водните басейни се изпарява в атмосферата, след това кондензира и се връща на земята като дъжд, сняг, роса. Тази вода е важна за земеделието. След това падналата вода се оттича. Част от тази вода се изпарява отново, но друга част се инфилтрира в подпочвените води и захранва реките, които пък се вливат в моретата, а от там, водата отново се изпарява. Това е т.нар. воден кръговрат. Тъй като говорим за кръговрат, това означава, че той няма начало или край. Ако някъде този кръговрат се наруши, то цялата природна система за снабдяване с вода се нарушава. Водата не достига.

Основният воден проблем – недостиг

В България е достатъчно да завъртим кранчето на чешмата и водата да потече. Но на много други места по света не е така. Водата не е толкова достъпна, нито е толкова чиста.

Замърсяването, предизвикано от човешката дейност застрашава достъпа до чиста вода. От друга страна, климатичните промени могат да променят честотата на валежите и да станат причина за недостиг на вода. Бедността в някой общности по света не позволява на хората да изградят системи за течаща вода у дома. Затова се налага предимно жените да носят вода, изминавайки пеша километри. Ето защо, имайки предвид всички тези трудности, днес е още по-важно ние да знаем как да пестим и да пазим водата чиста. Вижте по-долу как е възможно това.

Вашият глобален човек на деня

По отношение на водата, глобалният човек на деня сте самите вие. Вашите действия за опазване на водата чиста и за пестене на водните ресурси оказват влияние върху водния баланс в света. Ето как можете да бъдете глобалния човек всеки ден:

-          Запомнете! Водата от чешмата, тоалетната, ваната, отива в реките и морето.

-          Не изсипвайте мазнината за готвене направо в мивката. Събирайте я в бутилка и я изхвърляйте в боклука.

-          Не изхвърляйте отпадъци в течащата вода.

-          Не изхвърляйте маслото от колата в почвата или във водата. 1 л масло може да замърси милион литра вода.

-          Не оставяйте кранчето на чешмата да тече, докато си миете зъбите. 80% от тази вода не се използва.

-          Когато перете в пералня, пълнете я максимално, преди да я включите.

-          Бъдете активисти в общността – пазете реките чисти и почиствайте коритата им.

 

Знаете ли, че

Над два милиарда души в света нямат достъп до канализация. Това е причина за повече от 80% от заболяванията в световен мащаб. Именно затова ООН обяви десетилетието 2005 – 2015 за десетилетие „Вода за живот”.

Идея за ваше проучване

Направете свое проучване колко често използвате вода във вашето ежедневие. Направете си дневник, като разделите деня на три части – сутрин, обяд и вечер. В рамките на една седмица записвайте всеки път, когато сте използвали вода. Например сутрин за сутрешен тоалет, за приготвяне на чай и закуска. Обяд – за миене на ръце и тоалет, за измиване на ябълка и т.н.

 

 

Задача: Да изиграем водния кръговрат

Време: 10 мин.

Необходими материали: карти с етапите от цикъла на водата – разбъркани.

Работа с целия клас

Разделете класа на 6 групи. Раздайте картите на групите . Нека всеки един да изиграе мълчаливо етапа или елемента от водния кръговрат, който има на картата си. Учениците нямат право да говорят, докато играят. Нека всяка група да си избере някой, който да я представя. Нека избраните от всеки етап от кръговрата да се подредят последователно, така, както всъщност представлява кръговрата. Тъй като той не е линеен, нека групата да направи кръг. Нека отново изиграят.

Ако имате възможност, можете да раздадете флипчарт хартия на всяка група и тя да нарисува целия цикъл, като го украси с къщи, морета, планини, хора и всичко каквото им хрумне.

 

Примерни карти:

+ допълнителни представящи: кондензация

По 3 броя от всяка карта – общо 18 карти.

 

 

 

 

 

 

Задача: Дървото на проблема

Време: 15 мин.

Необходими материали: черна дъска

Работа в три групи

Разделете класа на три групи и дъската на три. Ако имате флипчарт, използвайте го. Нека учениците дискутират в своята група основния проблем по отношение на водата – недостигът. Насърчете ги да бъдат самостоятелни и оригинални и да не слушат това, което съседната група обсъжда. Нека нарисуват дърво, в ствола на което да напишат проблема – Недостиг на вода, в корените – неговите причини, а в клоните – различни предложения за решения на този проблем.

 

Възможни причини за недостиг на вода:

-          климатични промени, суша

-          замърсяване на водата с отпадъци

-          бедност, липса на средства, за да се осигури течаща вода

-          разхищаване на вода

 

Възможни решения:

-          изхвърляне на отпадъците на определени места, а не във водата

-          пречиствателни станции за мръсна вода

-          помощ за общности, които нямат достъп до чиста питейна вода

-          пестене на вода – всеки в своето ежедневие

 

Дискутирайте резултатите, сравнете предложенията на трите групи.

 

 

Задача: Достъпът до чиста вода – една крачка преди или след другите.

Време: 10 мин.

Необходими материали: за вас – твърденията, а за учениците – пространство – в класната стая или навън.

Работа в три групи

Разделете класа на три групи. Нека всички се подредят в една линия. Четете всяко едно от твърденията. Нека съответната група (1, 2 или 3), да се придвижи с две крачки напред, ако твърдението означава, че групата не среща трудности в осигуряването на вода за своето ежедневие. Ако твърдението означава, че достъпът до чиста вода е затруднен – с една крачка. Ако почти няма чиста вода, нека тази група остане неподвижна. Накрая дискутирайте:

-          Какви са трудностите, които различни общности по света срещат при осигуряване на вода?

-          Какво забелязвате – кои хора нямат достъп до чиста вода? Какъв е техния икономически статус или в кои части на света живеят те?

-          Има ли и в България общности, които имат затруднен достъп до чиста вода? Необходимо ли е да им се помогне? Защо?

Твърдения:

Към Група 1 – Фабрика в индийския щат Керала изхвърля отпадни води направо в близката река, заради това водата й не може да се използва от местните хора, както е било преди.

Към Група 2 – Вие живеете в Пловдив, обичате много колата си и я миете с питейна вода в двора си всяка седмица.

Към Група 3 – Зоа живее в бежански лагер в Южен Судан. Достъпът до чиста вода там е ограничен. Всички черпят вода от кладенец, който е на разстояние около час пеша.

 

Към Група 1 – Има опасност новостроящ се завод да използва голямо количество от питейната вода на района, където живеете, както и да замърси реката, от която животните пият вода.

Към Група 2 – Сузи е от Синсинати, САЩ. Всяка сутрин, преди да отиде на работа, тя си взима душ. Като се върне от работа, отново се освежава, преди да излезе с приятели.

Към Група 3 – Вейха е от провинция Гуанджоу в Китай. Въпреки, че в неговия квартал все още няма течаща вода, правителството вече е започнало проект, който ще осигури тази необходимост във всеки дом.

 

Към Група 1 – Семейството на Раки от Нигер, Западна Африка, е едно от многото, които са загубили реколтата поради продължилата месеци суша.

Към Група 2 – Вие сте богат банкер, живеещ и работещ в Индонезия.

Към Група 3 – Въпреки наводненията в Бангладеш, кладенците, които осигуряват чиста питейна вода досега остават незасегнати. Водата там все още е чиста и вие можете да я ползвате.

Материали за задачите можете да изтеглите от тук

 

 

 

 

 

Публикувано в Прогимназиална, Цел 7: Осигуряване на устойчива околна среда. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.