Имаш ли права – споделяш отговорности!

Цел: Учениците да осъзнаят, че правата могат да се спазват, ако децата и възрастните поемат отговорност.

 Имаш ли права – споделяш отговорности!

Правата са еднакви за всички деца. Всъщност правата са правила, които всички  трябва да спазват, за да могат нуждите на децата да са удовлетворени, те да могат да участват в живота на общността и да растат защитени.

Но как да направим така, че правата да се спазват? Това може да стане като всички – и деца и възрастни поемаме отговорност. Отговорността самите ние да уважаваме правата на децата, а така също и отговорността да правим това, което е необходимо, според нашите възможности, за да допринасяме и другите да спазват правата на децата.

Как можем да бъдем отговорни?

Ние сме отговорни за нещата, които правим, за това което казваме, за избора и решенията ни. Написа ли си домашните навреме? Грижиш ли се за хигиената си? Прибираш ли игрите и дрехите си? Ако го правиш, то ти си отговорен към себе си. Да си отговорен, означава също и отговорност към другите – спазване на правилата за движение, опазване на природата, да не изхвърляш отпадъци на забранени места, да събираш разделно хартията, пластмасата, стъклото, да не нараняваш животните. Отговорността те учи да бъдеш лидер, човек, който започва нещо и го завършва. Отговорностите ни помагат да направим света по-добро място за всички.

Целите на хилядолетието за развитие са насочени към всички хора по света – към децата и към възрастните. Но, освен, че чрез Целите ние се стремим да подобрим живота на всички, особено на онези, които живеят при трудни условия, Целите означават, че ние също така сме поели и отговорност към другите.

В оставащите модули ще разгледаме какви са нашите отговорности не към другите хора пряко, а към природата и към планетата Земя, от която изцяло зависим за живот – за вода, въздух, храна.

Цитат на деня

„Аз съм творец на своето собствено бъдеще” Индианският вожд Текумсех

Знаете ли, че

Дори и да можете да помогнете на другите хора, вие не сте отговорни за неща, които другите казват или правят. Ако възрастен или някой по-голям от вас ви накара да направите нещо, което според вас не е правилно, потърсете друг възрастен, който може да ви помогне-мама, татко, учителя, педагогическия съветник в училище.

Идея за ваше проучване

Вместо проучване ви предлагаме да предприемете действие, което да бъде от полза за вашата общност – училище, квартал или град. Можете да разговаряте с възрастните и да решите какво бихте искали да подобрите. Можете да организирате екип, който да се заеме с боядисване на оградата на училището или на пейките. Можете да поддържате училищния двор чист или да залесите с малки дръвчета, ако сезонът позволява, може и с цветя, като не забравяте, че след това трябва да продължите да бъдете отговорни и да се грижите за тях.

 

Дискусия: Имаш ли права – споделяш отговорности!

Време: 10 мин.

Примерни въпроси за дискусията:

  • Случвало ли ви се е да знаете, че имате право, но въпреки това не можете да се ползвате от него?
  • Кой трябва да пази правата?
  • Каква друга цел имат правата, освен да пазят децата?

Правата имат за цел да направят така, че всички да се придържат към тях. Всъщност, те са правила.

  • Как гарантираме, че правата на децата се спазват?

Като си поставяме задачи, които изпълняваме.

Като поемаме отговорност.

Като спазваме правилата.

 

 

 

 

Задача: Права и отговорности

Време: 20 мин.

Необходими материали: Приложението към темата – права и отговорности. Обърнете внимание като раздавате правата и отговорностите те да не са подредени, а да са разбъркани, така че учениците да не бъдат предварително улеснени.

Работа с целия клас.

Раздайте на всеки учeник едно право или една отговорност.

При „Старт” от ваша страна, учениците стават и всяко право трябва да намери своята отговорност и обратно.

Нека всяка двойка да представи правата и отговорностите, които има.

Завършете с дискусия:

  • Каква е разликата между право и отговорност?
  • Какви други отговорности могат да съществуват във връзка със защитата на всяко от правата?

Играта е адаптирана от Книжка за правата на Спасете децата, България

Като част от текста

 

Като приложение, което да бъде ламинирано и нарязано- формат карти за игра

Като приложение, което да бъде ламинирано и нарязано- формат карти за игра

 Приложение към задачата „Права и отговорности”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикувано в Прогимназиална, Цел 8: Глобално партньорство за развитие. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.