(Не)справедлива търговия

 1. Тема: Справедлива търговия
 2. Подходяща за час по: География и икономика, 8, 9, 10 клас, Български език и Литература, История, 10 клас, Етика и Право, 10 клас, Философия, 11 клас, Свят и личност, 12 клас, Час на класа
 3. Цели: Учениците да научат за това как се осъществява международната търговия и защо развиващите се страни и производителите от тези страни са ощетени от нея.
 4. Очаквани резултати: Учениците знаят за марката Феър Трейд и формират критично отношение към продуктите, които купуват.

 

 ВЪВЕЖДАЩ ТЕКСТ

 

 (Не)справедлива търговия

 

Търговията може да допринесе за просперитета на развиващите се държави, тъй като чрез износа си те могат да натрупат средства, част от които след това да използват в образованието или за подобряване на здравната грижа, например. Това може да се случи, само ако правилата са еднакви за всички страни, затова е необходимо да се установи справедлива международна търговия. Сегашните условия са изключително неблагоприятни за развиващите се държави и облагодетелстват развитите.

 

Високи такси (мита) за износ на продукти от развиващите се страни

Световната търговска система е организирана така, че позволява на богатите държави да защитават своите икономики чрез високи такси, които другите страни плащат, за да внесат произведените от тях готови продукти на пазара на индустриалните страни. Не е така с евтините суровини, обаче.

 

Ниски цени за закупуваните ресурси от развиващите се страни

Държавите от Африка все още са използвани основно за износ към развитите икономики, именно на суровини, които, по принцип, са доста евтини. Освен ниските цени на тези суровини, другото неблагоприятно условие в търговията за развиващите се държави е и непостоянството на цените на тези суровини на международните пазари, за разлика от постоянните цени на готовите продукти. Понякога те могат да паднат значително, само за един ден, което да доведе една страна и най-вече нейните фермери до бедност. Такава е историята на Гана – основен производител и износител на какао. През миналите няколко десетилетия цените на този продукт са варирали често, което е причинило разорението на много дребни фермери.

 

Субсидии

Това са пари, които държавата дава на своите производители, за да им помогне, без да е нужно те да ги връщат обратно. Обикновено богатите държави могат да си позволят такива помощи за свои производители. Това им помага да предлагат продуктите си на по-ниски цени. Развиващите се страни не разполагат с толкова средства, които да отделят и техните производители изпитват големи трудности да продават продукцията си на ниски цени. Такъв е примерът на САЩ, които субсидират своето производство на памук, което води до крайно обедняване на фермерите – производители на памук от Бенин. Те не могат да продадат своя памук на толкова ниска цена, колкото американските производители, и затова фалират.

 

Ниски цени, експлоатация и замърсяване на околната среда

През последните няколко десетилетия, благодарение на процесите на глобализация, някои от развиващите се страни, предимно в Азия – това са Индонезия, Малайзия, Филипините, Виетнам, успяха да организират индустриално производство. Те се специализираха в производство на текстил, обувки и компютърни компоненти. Всички тези готови продукти имат много по-висока цена при износ, отколкото е цената на традиционните суровини. Това им помогна да се откъснат от зависимостта от износа на суровини, като памук, какао или петрол и мед. Въпреки това, остават два много сериозни въпроса, на които е трудно да бъде отговорено еднозначно. Как тези индустриални производства гарантират опазването на околната среда? Не рядко местните правителства на тези страни са принудени да се съгласяват със замърсяването на въздуха или водите, които индустриите причиняват, само и само хората да имат някаква работа. Другият въпрос – дали работниците не са експлоатирани, дали не се използва детски труд? Дискусията по тези въпроси продължава.

 

Потребителите – движещата сила на (не)справедливата търговия

Ние като потребители, които всеки ден правят избор в магазина, имаме най-важната роля в установяване на справедливи правила на търговия. Ако знаем, че за производството на маратонките, за които сме платили толкова скъпо, е използван детски труд, ако знаем, че кафето, което пием всеки ден, е струвало много на производителя, но той е получил едва колкото да преживее, трябва да направим нещо. Не винаги ниската цена е най-честната. Тя може да означава, че някой друг, някъде другаде, е платил скъпо и ние печелим за негова сметка. Истината е, че такава печалба е измамна, тъй като нарушената справедливост със сигурност е несправедливост и за нас.

 

Отговорът

Активна подкрепа на кампании за честна търговия

Информираното пазаруване може да бъде един от първите отговори срещу нечестната търговия и срещу несправедливо спечелените пари от международните компании. Много граждани са организирани на национално или на международно ниво, за да оказват натиск върху фирмите да докажат, че не ползват детски труд, или, че плащат справедлива цена за суровината, която купуват от фермерите. Ето едно изследване от Трейдинг Вижънс, което показва каква малка част от бюджета за реклама на един шоколадов продукт е отишла за подкрепа на фермерите.

 

Източник: www.tradingvisions.org

Честна търговия в числа

в синьо процентът отделен от Нестле за подпомагане на фермерите, произвеждащи какаото за Кит кат, в червено процентът отделен за реклама на Кит кат.

 

Купуване на стоки предимно от местни производители

Това позволява да знаем откъде и как идва храната ни и че никой не е бил експлоатиран при производството. Замърсяването на въздуха при транспортирането също е значително намалено. Не можем, разбира се, да консумираме екзотични плодове или кафе, отгледани в България.

 

Купуване на продукти с марката Феър Трейд – Fair Trade.

Продуктите със запазената марка Феър Трейд са произведени по честен начин, като на производителите на суровината или на готовия продукт е било справедливо заплатено, т.е. толкова, колкото реално им е струвало да произведат продукта. При закупуване на такива продукти вие подпомагате директно тези производители. Има феър трейд кафе, шоколад, плодове и други. Истината е, че в България все още тази марка не е толкова популярна.

 

Ролева игра: Разпределението на един банан

Играта е адаптирана от Оксфам

Време: 25 мин.

Необходими материали: Ролеви карти и разпределение на банана в приложението към темата.

Работа в пет групи

 1. Разделете класа на пет групи. Всяка група трябва да вземе по една ролева карта. Дайте им достатъчно време, за да разучат ролевите карти, но само своите, не на останалите групи.
 2. Нарисувайте банан на дъската и им кажете, че струва 60 ст.
 3. Кажете на всяка група да реши каква част от цената на банана трябва да получат, според труда, който са положили и разходите, които са имали.
 4. Нека да представят своите предположения. Напишете ги на дъската.
 5. Ако общата сума надхвърля 60 ст., дискутирайте. Нека групите да разпределят помежду си тези 60 ст.
 6. Сега открийте пред тях реалното разпределение на приходите.
 7. Дискутирайте следните въпроси: Кой колко получава? Как се чувства работникът? Какво разпределение би било по-честно?

Ролеви карти:

 

Реално разпределение:

 

 

Ролеви карти и разпределение на банана – ламинирани

 

 Ролева игра: На протест

Време: 15 мин.

Необходими материали: лист и химикал и при възможност флипчарт хартия и маркери

Работа в две групи

Разделете класа на две групи. Всяка група се състои от активисти, които се подготвят за протест.

-          Първата група протестира срещу решение на правителството да разреши на голяма компания да организира производство на химически вещества в страната. Компанията е обещала да построи завода в слабо развит икономически регион на страната и да създаде 200 нови работни места. Въпреки това, обаче, се знае, че това химическо производство във всички случаи е вредно за околната среда. Хората от региона са съгласни заводът да бъде построен. Хората в страната, не.

-          Втората група протестира срещу международна фирма за скъпи обувки/дрехи, която крие, че използва детски труд в своите фабрики във Виетнам. Групата протестира пред магазин на фирмата и се стреми да насърчи и хората в други страни да направят същото.

Дайте на групите време, за да се подготвят за своя протест, ако имат възможност, да използват и флипчарт. Нека измислят свои лозунги и скандирания, но нека да напишат и кратко изявление по темата, което да изразява тяхната официална позиция.

Нека протестът започне.

След това ги накарайте да се поставят на мястото на атакуваната страна, на правителството в първия случай и на международната компания във втория, и да се опитат да се защитят и да оправдаят действията си в официално съобщение, което да напишат и прочетат.

Дискутирайте:

-          Протестирали ли сте някога за нещо?

-          Как се чувствате като протестиращи, които имат право?

-          Докато се подготвяхте, мислехте ли за позицията на отсрещната страна и как да я атакувате най-добре?

-          Как се чувствате като страната, срещу която се протестира?

-          Можете ли да настоявате за вашето право, при положение, че нарушавате правата на други хора?

Публикувано в Гимназиална, Цел 8: Глобално партньорство за развитие. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.