Няколко интересни сайта, на английски и български език по теми от ЦХР

ГЛОБАЛНИ ВЪПРОСИ

http://www.youtube.com/watch?v=v3p2VLTowAA&feature=related

Виж този филм за Целите на Хилядолетието за Развитие

www.worldmapper.org

Разгледай картите на света на този сайт. Големината на континентите и държавите се променя според това колко голямо е процентното участие на съответната страна или континент в представената категория, например, население,бедност, интернет.

http://freerice.com/#/english-vocabulary/1413

Избери отговор. Ако той е верен, ти си дарил 10 зрънца ориз на Световната Програма за Храни на ООН. Лесно е!

http://vimeo.com/8812686

Как да нахраним света – провери кои са причините и разбери повече за взаимовръзките за това, един милиард души по света днес да страдат от недохранване.

www.fairtrade.org.uk

Организация за справедлива търговия

http://www.cleanclothes.org/resources/recommended

Кампания за защита на работниците в текстилната индустрия

www.tradingvisions.org   

Работи в подкрепа на дребните производители и за честна търговия

www.tjm.org.uk

Коалиция от над 60 организации за честна търговия

http://peopleandplanet.org/sixthforms/?request=/sixthforms

Какво правят някои младежки групи за борба с бедността.

http://www.wfp.org/stories/mollys-world-growing-nairobi-slum

Ежедневието на дванадесетгодишната Моли, снимано от самата нея

ОБРАЗОВАНИЕ

www.freethechildren.com

Деца помагат на деца, научи как..

www.booksforafrica.org

Кампания за даряване на книги

www.cyberschoolbus.un.org

Различни инициативи за образование

www.computers4communities.org

Една идея как да помогнеш на някой, който не може да има компютър.

www.cie-bg.eu

Център за приобщаващо образование помага на деца, които срещат обучителни трудности

www.campaignforeducation.org

Кампании за популяризиране на образованието за всеки

 

ОКОЛНА СРЕДА

www.myfootprint.org

Провери какъв е твоя екологичен отпечатък

www.fightglobalwarming.com

Виж как

www.therainforestsite.com

Спаси декар гора с едно кликване

www.treehugger.com

Сайт дискутиращ актуални проблеми на околната среда в глобален мащаб

http://inmotion.magnumphotos.com/essay/one-planet-one-chance

Видео-есе за климатичните промени по света

http://www.youtube.com/watch?v=F9TvwFwTRFY&feature=share

Един филм за климатичните промени и дребните фермери

http://oneworldgroup.org/tv

Кратки образователни филмчета по екологични теми

www.kidssavingtherainforest.org

Ето как можеш да помогнеш за запазване на биоразнообразието

За автора:

http://www.yannarthusbertrand.org/adds/index2.php

Към филма:

http://www.youtube.com/homeproject#p/a/f/0/jqxENMKaeCU

Този филм е произведен без никакви авторски права, всички са работили безвъзмездно. Разпространява се напълно безплатно. Виж как изглежда Земята от птичи поглед и в какво се превръща неусетно от агресивната човешка дейност. Реши какво би искал ти да направиш, защото ти можеш!

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

www.safesex.bg

Най-популярната организация в България за превенция на СПИН и други заразни болести, за семейно планиране и за превенция на трафик на хора

www.phmovement.org

Информирай се за здравни кампании и научни изследвания в тази област

www.youthaidscoalition.org

Връзка с над 3000 активисти в сферата на превенция на СПИН

www.aegis.com

Информационна и образователна система за СПИН

www.nothingbutnets.net

Кампания за осигуряване на противомаларийни мрежи за населението в държави в Африка, където маларията е проблем

 

РАВЕНСТВО НА ПОЛОВЕТЕ

http://www.girleffect.org/question

А тук виж какво може да се случи с момичетата в развиващите се общества, само ако повярваме в това, което образованието и те самите могат да постигнат заедно. Виж ефектът на момичетата.

http://issuu.com/svaw/docs/breaking_barriers._?mode=embed&documentId=081020133348-8646668d894448559746f282dd2b0562&layout=grey

Прочети комикса „Защитено училище, право на всяко момиче“

http://www.youtube.com/watch?v=ISme5-9orR0&feature=share

Историята на неродените момичета

www.gender-bg.org

Фондация Джендър проект в България, работеща за равни права между мъжете и жените в България

www.awid.org

Асоциация за правата на жените

МИР И ТОЛЕРАНТНОСТ

www.tolerance.org

Ресурс против омразата

www.yre.org.uk

и против расизма

www.stop-the-hate.org

Цитати по темата

www.life-link.org

Идеи за мирни акции

www.gandhiinstitute.org

Институт за ненасилие

ДОБРОВОЛЧЕСТВО

http://www.cvs-bg.org/

Сдружение за доброволчески труд в България

http://timeheroes.org/

Място, където можеш да се запишеш за доброволец в различни градове на страната, според каузата, която искаш да подкрепиш.

www.donboscoyouth.net

Младежка мрежа за обмен на идеи в ЕС

http://www.ngobg.info/bg/index.html

Място, където се публикуват обяви на организации, които търсят доброволци.

www.cev.be

Европейски доброволчески център

www.onlinevolunteering.org

Намери своята онлайн доброволческа възможност с ООН

Публикувано в Виртуална библиотека, Статии. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.