Потребление и ресурси

Цел: Учениците да разсъждават върху своето потребление и нагласите на обществото към това да се купува и потребява все повече. Учениците да направят връзка между потребление и ресурси.

 Потребление и ресурси

 Ние консумираме продукти и ресурси, които са много повече от това, което е нужно, за да удовлетворим нашите основни потребности (в някои от случаите включително и луксозни стоки) и най-нови технологични продукти.

Въпреки, че такъв тип консумация не изглежда нещо лошо, само по себе си, когато я поставим в контекста на изключително голямата разлика в консумацията на хората по света, тя е проблематична. На 20-те% най-богати хора се падат 85% от потреблението в света, докато на 20-те% най-бедни, само около 1% от потреблението.

Това, за което решим да похарчим парите си и ресурсите, които се използват за производството, се отразяват на начина на живот на други хора по света, които в повечето случаи, не само, че нямат никакво отношение към нашето потребление, а живеят с много по-малко.

Как се случва това?

Нарастващото потребление на стоки в света изисква все повече и повече ресурси за производство – изсичат се дървета, замърсяват се реки, което от своя страна нарушава начина на живот на местните хора, които са зависими от водата и природата. За производството на тези стоки често се използва труда на хора, които са лошо платени. Заводите изхвърлят голямо количество въглероден двуокис, който замърсява въздуха. Ето как, накратко, нашето нарастващо потребление би могло, без дори ние да си даваме сметка, да постави на изпитание природата и живота на хора в други части на света.

Ние се чувстваме притиснати да потребяваме, все повече и повече, за да покажем нашия успех. И по-често изхвърляме предмети и вещи, които, всъщност, бихме могли да използваме по-дълго. Но добрият стандарт е много повече от потребление и богатство. В глобалния свят днес той не се определя само от това колко пари имаме.

Как можем да имаме добър стандарт на живот в един отворен свят като днешния?

Като купуваме и потребяваме само това, от което наистина имаме нужда. Като използваме нещата максимално дълго, а не ги заменяме бързо с нови. Като не оставяме на рекламите да ни казват какво да си купим, а сами определяме това, с мисъл дали стоката, която купуваме, не е ощетила хора от други части на света или природата.

Цитат на деня

„Живей просто, така че някои хора да могат просто да живеят.” – неизвестен

Знаете ли, че

80% от населението живее в развиващите се страни. Въпреки това то използва едва:

15% от енергията

30% от зърнените храни

11% от разходите за образование

6% от разходите за лекарства.

Според вас справедливо ли е това разпределение на ресурсите?

Идея за ваше проучване

Вместо проучване този път ви предлагаме да организирате модно ревю. Но то ще бъде необичайно. Вместо с дрехи, направете го с облекла от рециклирани материали – картон, хартия, вестници, пластмасови торбички. Разбира се, това ще бъде само символично ревю и вие ще носите други дрехи под вашето рециклирано облекло. Но идеята е да привлечете вниманието и да отправите послание към съучениците си да използват старите си вещи, колкото се може повече, преди да ги изхвърлят. За целта измислете си послание и подгответе флаер и постери, които да отправят това послание към другите.

 

Задача: Необходимост или желание – една дискусия за потреблението и неговия ефект върху нас като хора.

Време: 10 мин.

Необходими материали: Въпроси за дискусията

Работа с целия клас.

Примерни въпроси:

-          Какво определя вашите желания да си купите нещо?

-          Какво мислите, че вашите дрехи, прическа и аксесоари говорят за вас на другите деца?

-          Замисляли ли сте се, че всъщност, те нямат едно единствено значение, а на различни места могат да значат различни неща?

-          Кой определя как трябва да изглежда един успял и един неуспял човек?

-          Как трябва да се отнасяме към хората? Според това как са облечени, или и като имаме предвид техните дела, техните знания или техния опит в живота?

-          Как материалните неща се отразяват на взаимоотношенията между хората и на нашите ценности?

-          Какво е необходим продукт и какво е луксозен продукт?

-          Какво означава свръх-потребление?

-          Какви, според вас, са последиците за природата от производството и свръх-потреблението?

 

Задача: Кой твърди това?

Време: 15 мин.

Необходими материали: Ролевите карти от приложенията

Работа в две групи

Предварително напишете на дъската следните роли: политик, производител от развита страна, производител от развиваща се страна, фермер от развиваща се страна. Разделете класа на две групи и им раздайте двата комплекта от идентични ролеви карти. Нека всяка група прочете ролите и да определи кой прави съответното изказване.

 

Като текст в помагалото:

„Отказваме да приемем необходимостта да ограничим нашето производство заради опазване на околната среда. Преди всичко вие трябва да органичите вашето потребление и онова, което изхвърляте!” – производител от развиваща се страна

 

„Няма значение дали хората имат нужда от тези неща. За нас е важно да има потребление. Нашата цел е да продаваме все повече и повече, за да печелим.” – производител от развита страна

„Трябва да запазим начина си на живот. Хората очакват от нас непрекъснато да повишаваме стандарта на живот. А това означава те да могат да купуват много.” – политик

 

„В нашата култура съжаляваме богатите хора, защото смятаме, че те нямат семейство и приятели, с които да споделят своето богатство.” – фермер от развиваща се страна

Твърденията са адаптирани от Книжка 3 от серията „Южната перспектива” на Университета в Манчестър.

 

Като ролеви карти за учениците формат карта за игра – по 2 бр. от всяка:

„Отказваме да приемем необходимостта да ограничим нашето производство. Преди всичко, трябва вие да органичите вашето потребление и онова, което изхвърляте!”

 

„Няма значение дали хората имат нужда от тези неща. За нас е важно да има потребление. Нашата цел е да продаваме все повече и повече, за да печелим.”

 

„Трябва да запазим начина си на живот. Хората очакват от нас непрекъснато да повишаваме стандарта на живот. А това означава те да могат да купуват много.”

 

„В нашата култура съжаляваме богатите хора, защото смятаме, че те нямат семейство и приятели, с които да споделят своето богатство.”

 

Задача: За някои всичко, за други, колкото остане

Време: 10 мин.

Необходими материали: Условие на задачата

Работа с целия клас

Представете на учениците следния казус, като запишете основните данни на дъската, за да им е по-лесно:

Човек от развитите страни консумира 20 пъти повече вода от някой, който живее в развиващите се страни. Всеки човек се нуждае от около 5 л. вода на ден за пиене и готвене. Още 25 л. са нужни на ден, за да се поддържа добра хигиена. В развитите страни количеството вода, което реално се потребява на ден, е около 700 л.

Попитайте учениците колко литра вода е нужна на човек, за да посрещне основните си нужди на ден. (отг. 30 л.)

После ги накарайте да изчислят колко човека могат да посрещнат своите нужди от вода с количеството, което потребява един човек от развитите страни. (отг. – около 24 души.)

Публикувано в Прогимназиална, Цел 8: Глобално партньорство за развитие. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.