Различни, но равнопоставени – Трета цел на хилядолетието, равнопоставеност между мъжете и жените

Цел: Учениците да осмислят различията между двата пола. Учениците да научат за значението на равнопоставеността на половете.

Различни, но равнопоставени; Трета цел на хилядолетието, равнопоставеност между мъжете и жените

 Момичетата и момчетата не са еднакви. Освен физически, те се различават и емоционално и по начина, по който възприемат света. Само ако знаем за различията, ще можем да ги приемем без да им позволяваме да се превърнат в стереотипи, които да ограничават избора ни.

 Въпреки различията, обаче, момчетата и момичетата имат еднакви права. Равнопоставеност на половете наричаме признаването и съобразяването с различията, без те да накърняват достойнството на момчетата или на момичетата. Равнопоставеността дава възможност и момчетата и момичетата да правят нещата, които им допадат. Именно затова Третата цел на хилядолетието е да се гарантира равнопоставеност между мъжете и жените, навсякъде по света.

 Как са различни момичетата и момчетата?

 

Не във всички държави и общности по света равнопоставеността на половете е приета. Все още има места, където жените се смятат за собственост на мъжете и са с ограничени права. Въпреки непрестанните усилия на ООН и други организации, културните различия са твърде силни и е необходима още много работа, за да може навсякъде достойнството и правата на жените да бъдат спазвани.

Нашата история от света днес:

 Малала Юсавзай и правото всички момичета да могат да ходят на училище

 

Малала, на 15 години, е момиче от Суат – област в Пакистан. Баща й е директор на училище. След като Суат е окупиран от талибаните, те забраняват на момичетата да ходят на училище, затварят и разрушават много училища. Малала започва да води свой дневник, който международните медии публикуват. В своя дневник тя споделя колко много й липсва училището. Тя става защитник на правото всички деца да могат да получат образование. Един ден, докато пътува в автобуса, Малала е простреляна от талибаните заедно с няколко други деца. Тя успява да се възстанови, а нейното дело получава световна известност. Много граждани и организации по света се застъпват всички деца да имат право на образование.

 

Цитат на деня

„Равенството на половете не е просто цел сама за себе си, то е условие за изкореняване на бедността, за устойчив начин на живот, за демокрация.” – Кофи Анан, бивш Генерален секретар на ООН

 

Знаете ли, че

70% от хората по света, които живеят в бедност са жени.

В развиващите се страни неграмотните жени са два пъти повече от неграмотните мъже.

Две трети от децата, които са лишени от основно образование, са момичета, а 75% от 700 милиона неграмотни възрастни са жени.

Идея за ваше проучване

Направете кратко проучване сред семейството и близките си с въпроси, подобни на тези, които дискутирахме, за да разберете какви са нагласите сред хората за типичните неща за момичетата и за момчетата. Подгответе предварително въпросите, запишете всички отговори. Дискутирайте ги със съучениците си.

 

 

Задача: Момичетата играят с кукли, а момчетата на война

Време: 20 мин.

Необходими материали: Твърденията по-долу и пространство в класната стая или навън. Ако ви липсва, можете да приканите учениците да стават или да вдигат ръка от място.

Работа с целия клас

Разделете стаята на три сектора – Съгласен/на съм, Несъгласен/на съм, Не съм сигурен/на.

Прочетете всяко от твърденията, докато децата се движат из стаята, съобразно своето мнение по всяко едно от твърденията. След всяко твърдение, нека децата се обосноват защо са избрали дадена позиция.

  1. Куклите са само за момичетата.
  2. Момчетата са по-силни от момичетата.
  3. Момичетата не могат да играят роли на директор, това е момчешка роля.
  4. Само момчетата играят футбол.
  5. Момичетата помагат на майките, а момчетата на бащите.
  6. Приемливо е момчетата да се бият един с друг, но за момичетата това е изключено.
  7. Ако стане беля, със сигурност ще се скарат първо на момчетата.
  8. Момчетата не плачат.
  9. Момчетата имат различни права от момичетата.

 

Продължете с дискусия:

- Какво беше общото между тези твърдения?

- Има ли различни очаквания към момчетата и към момичетата, в семейството, в клас, навън?

- Различни ли са наистина момчетата от момичетата?

- Ако има различия, редно ли е те да създават такъв вид очаквания, които представляват стереотипи и органичават момичетата и момчетата?

- За какво, всъщност, служат тези очаквания?

- Можем ли да твърдим, че тези очаквания са справедливи? Не ограничават ли те нашия избор като хора?

- Могат ли момичетата или момчетата да не се съгласят с тези очаквания и какво могат да сторят тогава? Ако сте попадали в такава ситуация, как сте се чувствали?

- Мислите ли, че ролите на момчетата и момичетата се променят в обществото днес?

- Имат ли наистина момчетата и момичетата различни права?

 

Задача: Аз съм Малала

Време: 15 мин.

Необходими материали: Историята на Малала Юсавзай от въвеждащия текст.

Работа в три групи

Прочетете историята на Малала.

Дискутирайте. Ето някои примерни въпроси:

- как бихте се чувствали, ако бяхте на мястото на Малала?

- какво бихте направили, ако на вас забранят да ходите на училище, заради това, че сте момиче?

Разделете класа на три групи. Нека всяка група да работи самостоятелно и да подготви изказване, като се постави на мястото на Малала и се опита да обясни защо момичетата трябва да ходят на училище. Дайте им 10 мин. Нека групите да представят.

 

Публикувано в Прогимназиална, Цел 3: Да гарантираме, че жените имат равни права с мъжете с етикети , . Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.