Цел 6 Да се борим със заразните болести като СПИН, малария и други

  1. Тема: Цел 6 Да се борим със заразните болести като СПИН, малария и други
  2. Подходяща за час по: Биология, 8 клас, Български език и Литература, География и икономика, 9 клас, Свят и личност, 12 клас, Час на класа
  3. Цели: Учениците да научат за болести, разпространени в други страни, като малария и диария, които имат лечение, но от тях все още умират хора. Учениците да научат за различните проблеми при осигуряване на здравна грижа в някои страни.
  4. Очаквани резултати: Учениците разбират колко труден би могъл да бъде живота с ограничено количество жизнено важни ресурси, като вода например. Научават как да мобилизират вниманието по теми, които са малко известни на аудиторията.

ВЪВЕЖДАЩ ТЕКСТ

Цел 6 Да се борим със заразните болести като СПИН, малария и други

„Здравето не е само липса на болест, то означава, че човек се намира в добро физическо, умствено и социално състояние.” Световна здравна организация

 

Малария

Маларията е сериозна тропическа болест, която се предава от малариен комар. Болестта е разпространена в страни с тропичен и субтропичен климат на континентите Африка, Азия, Латинска Америка. Над един милион души умират всяка година, като 90% от тях са от континента Африка. Маларията е основната причина за смърт при малките деца и е особено опасна за бременните жени. Симптомите при малария са висока температура, главоболие, болки в мускулите. Последствията от болестта са сериозни, общото изтощение води до други болести, човек може да се разболее и от анемия. Основни начини за борба с маларията е използването на противомаларийни мрежи, пръскане в домовете против маларийни комари, пресушаването на блата и отворени канали, където комарите виреят. Лекарства срещу малария са необходими, когато човек е заразен, но често те са твърде скъпи.

 

 

Диария

От диария човек се разболява, когато пие замърсена вода. Човек се нуждае средно от пет литра вода на ден, за да оцелее. Между 25 и 50 литра пък са необходими за къпане, миене и готвене на ден. Един милиард души в света нямат достъп до чиста питейна вода и са изложени на това заболяване. Децата са най-засегнати, някои от тях се разболяват от диария до пет пъти в рамките на една година. Въпреки, че не ги убива пряко, диарията става причина за болести, които могат да изтощят детския организъм и да доведат до смърт. Борбата с диарията е борба за достъп до чиста питейна вода. Осигуряването й изисква инвестиции и организация за изграждане на защитени кладенци за вода. Освен това, повишаването на информираността и образованието на хората относно хигиенни навици и запазването на водата чиста, по-дълго време, води до подобряване на  здравето.

 

Борбата с тези и други епидемии, които отнемат много човешки животи по целия свят, може да се извършва в два основни аспекта:превенция – спиране на болестта, преди тя да е заразила някого, и лечение – помагане на самите болни. И в двата случая, въпреки усилията на международната общност, има сериозни проблеми, които трябва да бъдат преодолени, особено в развиващите се страни.

Необходимо е лекарствата да станат достъпни за нуждаещите се. 42% от разходите за лекарства в света са похарчени за 5% от световното население, живеещо в Северна Америка и Европа, докато 20% са за населението от Африка, Азия, Латинска Америка, които са с най-голяма нужда от лекарства. Въпреки, че маларията засяга толкова много хора по света, едва 4 от 1300 лекарства, разработени за две десетилетия са били срещу малария. Освен това, лекарствата срещу малария са скъпи, тъй като фармацевтичните компании изискват да им се заплати и авторско право за проучването, което са направили за лекарството.

Много е важно да се разбере, че много от епидемиите, с които се борим са лечими и лекарите могат да спасят живот. Почти навсякъде в развиващите се страни, обаче, липсват достатъчно болници, лекари и лекарства. Понякога хората вървят километри, за да стигнат до клиника, която не може да посрещне нуждите на всички болни, а лекарите са малко.

Има програми, които осигуряват оборудване за болници, или доставят противомаларийни мрежи. Но, за да може всичко това да достига навсякъде, където има нужда, е нужна координация и средства, специалисти и преди всичко желание на правителствата. Да не забравяме и огромната роля, която образованието има за ограничаване разпространението на болестите, особено образованието на момичетата. Тук отново трябва да посочим, че то не достига до всички деца. През последните десетилетия се наблюдава голям напредък в подобряване на хигиената, достъпът до вода и имунизация. Основните предпоставки за доброто здраве са отдавна известни, могат да бъдат предоставени и решения, но често, заради лошо управление, програмите не постигат нужния ефект.

 

Задача: С 25 литра на ден

Време: 10 мин.

Необходими материали: лист и химикал, въвеждащ текст

Работа по групи

Разделете класа на групи. Нека учениците дискутират по групи и да запишат за какво използват водата в своето ежедневие. Нека да изброят всички възможни употреби и да ги представят. Сега ги накарайте да си представят, че имат на разположение само 25 литра чиста вода на ден и да опишат за какво ще я използват. Попитайте ги дали са съгласни с твърдението, че водата ще бъде златото на 21 в. Нека да се аргументират.

 

 

Задача: Да пречистим водата

Време: 15 мин.

Необходими материали: общо – четири празни пластмасови бутилки от 1.5 л., една бутилка с кална вода, ножици, два хартиени филтъра за кафе -машина, две марли, пластмасови цедки.

Работа в две групи

Започнете с въведение, че от нашата чешма винаги тече чиста вода, която ползваме за различни нужди, това ни осигурява не само удобство, но и здраве. Ето защо е трудно да си представим, че чистите извори, често единствен източник на питейна вода за някои общности, се замърсяват от кални, придошли води на реки, което ги прави неизползваеми за дълго време. Причина могат да бъдат наводненията, например. За да може водата да е годна за пиене, тя трябва да е без мирис, вкус и цвят и да не съдържа бактерии. Отстраняване на разтворените частици от водата е първата стъпка на пречистване. Световната здравна организация е определила стандарт от 1000 частици на милион. Тези частици се мерят със специални уреди. Въпреки това, учениците ще трябва сами да се опитат да филтрират водата по най-добрия възможен начин, така че да получат възможно най-пречистен вариант.

Разделете класа на групи и им раздайте по две празни бутилки на група, по един брой от всеки вид филтриращ материал, ножици, кална вода – равно количество. Нека всяка група сама да реши как да филтрира водата, възможно най-добре. Ако учениците се затруднят, предложете им да започнат, като отрежат гърлото на всяка бутилка и го поставят в бутилката обърнато, като фуния. Дайте им 10 мин. за цялата процедура.

След като времето изтече, сравнете резултатите на двете групи.

Завършете с дискусия дали тази вода е годна за пиене? Дори и да е съвсем пречистена от твърди частици, можем ли да я пием? Защо да и защо не? Какви биха били мислите им, ако те бяха на мястото на някого, който има на разположение само такава вода?

 

Задача: Кампания срещу маларията

Време: 15 мин.

Необходими материали: лист и химикал, въвеждащ текст

Работа по групи

Разделете класа на групи. Представете въвеждащите факти за разпространението и превенцията на малария.

Обобщете, че пръскане с препарати срещу маларийни комари в къщите и предпазните мрежи против комари, които струват от 1 до 5 долара са основните начини за предпазване от болестта, а достъпът до достатъчно и евтини лекарства е необходим, за да могат болните да бъдат лекувани. Необходимо е да бъдат насочени повече средства във всички тези посоки, а в развитите страни се знае малко за проблемите, свързани с тази болест.

Нека учениците да измислят кратка информационна акция, която да адресира хората, които знаят малко или нищо за маларията и която по ефективен начин да ги насърчи да подпомогнат някоя от тези мерки в подкрепа на нуждаещите се. Те могат да измислят рефрен за рап песен, реклама, да обяснят необходимостта пред правителството в официално писмо или различни други форми на привличане на внимание и информиране по малко известни теми.

Публикувано в Гимназиална, Цел 6: Да се борим със заразните болести като СПИН, малария и други. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.