Цел 8 Глобално партньорство за развитие

  1. Тема: Глобално партньорство за развитие
  2. Подходяща за час по: География и икономика, 9, 10 клас, История, 10 и 11 клас, Етика и Право, 10 клас, Философия, 11 клас, Свят и личност, 12 клас, Час на класа
  3. Цели: Учениците да научат какво е партньорство за развитие, как се определя помощта за развитие. Учениците научават за ролята на ЕС в глобалното партньорство за развитие.
  4. Очаквани резултати: Учениците разбират кои са основните принципи и какви са предизвикателства при отпускане на помощта. Учениците са мотивирани да подкрепят помощта за развитие, отпускана от България.

 

ВЪВЕЖДАЩ ТЕКСТ

Цел 8 Глобално партньорство за развитие

“Било то мотивирана от човешките права, от религиозните ценности, или от общи етични норми, ролята на помощта за елиминиране на бедността, на глада и на детската смъртност е морален императив”

Програма за развитие на ООН

 Фактите

Помощта за развиващите се страни е много малка като обем на дарените средства. През 2010 г. дарените средства са били общо 120 милиарда долара. Ако развитите държави бяха спазили обещанието си, тази помощ през 2010 г. трябваше да бъде два пъти повече – 240 милиарда долара. Сега тя се равнява едва на 10% от разходите, които развитите страни правят за оръжие.

 

Какво означава глобално партньорство за развитие?

При глобалното партньорство за развитие партньорите са отделните държави. Те заедно работят за това всички хора да се развиват и да живеят по-добре. Глобалното партньорство за развитие се реализира по три начина: чрез помощ за развитие, чрез опрощаване на държавния дълг и чрез справедлива международна търговия.

 

Помощ за развитие

Тъй като не винаги парите в света са справедливо разпределени между държавитее необходимо развитите държави да помогнат на развиващите се, като даряват средства. Тези дарени пари се наричат още помощ за развитие.

 

За какво се отпуска помощта?

Помощта за развиващите се страни се отпуска, за да могат те да имат повече средства за разрешаване на проблемите, свързани с Целите на хилядолетието за развитие – в областта на образованието, здравните услуги, икономиката. Отпуснатите или дарените пари могат да се похарчат за големи проекти, като например за построяване на пътища и училища; или за по-малки по мащаб проекти като закупуване на учебници, лекарства, обучение на лекари.

 

Как се отпуска помощта?

Двустранна помощ

Средствата се отпускат от правителството на една страна на правителството на друга страна, която има нужда да бъде подпомогната.

 

Многостранна помощ

Средствата се отпускат от правителствата на много страни. Това става чрез една международна организация, в която участват тези държави, например ООН или Световната банка.

Особено интересно е превръщането на някои развиващи се страни (като Индия, Китай и Бразилия) в донори. Някои от тези страни все още получават международна помощ, но въпреки това те даряват средства на по-нуждаещи се от тях държави.

 

Европейският съюз в глобалното партньорство за развитие

Европейският съюз и неговите членове са най-големия донор за развиващите се страни, с отделени 48 милиарда евро за 2009 г. Донорската политика на ЕС подкрепя усилията за постигане на Целите на хилядолетието за развитие. Съюзът отделя най-голямо внимание и средства за помощ на Африка на юг от Сахара, тъй като това е регионът, който има най-голяма нужда.

 

Дирекцията Юропейд – Europeaid е дирекцията на ЕС, която управлява помощта от името на всички страни от ЕС. Финансовите средства се отделят от всяка европейска държава. Те представляват определен процент от това, което страната е произвела, или от Брутния вътрешен продукт – БВП. 15 от 27 страни-членки се стремят да дарят 0,7% от своя БВП към 2015 г. За съжаление, малко от тях го правят. Най-щедри са Дания, Швеция, Холандия, Люксембург, които даряват годишно най-много от това, което произвеждат. Англия дарява около 0,36%, а Италия едва около 0,15%. За т.нар. нови страни-членки, които се присъединиха към Съюза през 2004 и 2007 г., включително и България, целта е да отделят 0.33% към 2015 г.

 

България също има ангажимент да отпуска средства за помощ за развитие. За съжаление тази помощ е доста по-малка от обещаната, едва 0.09%, затова българското правителство, в лицето на Министерството на външните работи, трябва да планира повече помощ.

 

 

 

Задача: Партньорство и сътрудничество

Време: 15 мин.

Необходими материали: лист и химикал

Работа в две групи

Разделете класа на две групи. Едната да дискутира защо хората биха си сътрудничили и биха работили заедно в екип. Другата група да обсъди защо държавите трябва да работят заедно. След това поставете въпроса какви биха били страховете и опасенията на хората или на държавите да си сътрудничат. Нека групите да представят какво са решили и да завършат с обща дискусия:

-          Какви са приликите  между двата вида сътрудничество?

-          По-добре ли е понякога сам да намериш решение на своите проблеми?

-          Възможно ли е развитите и развиващите се държави да си сътрудничат без да търсят само своя собствен интерес от това?

 

Задача: Юропейд (EuropeAid) дискутира отпуснатата помощ

Време: 15 мин.

Необходими материали: въвеждащ текст

Работа с целия клас

Вие работите в Дирекцията по помощ за развитие – Юропейд (EuropeAid) на Европейския Съюз. Дирекцията обсъжда въпроси, свързани с  политиката за партньорство на ЕС с развиващите се страни и вие трябва да дадете своето мнение.

Въпросите, които са в дневния ред:

- Не е ли по-важно ЕС да се погрижи първо за бедните хора в самия Съюз и след това да дарява на нуждаещите се другаде, или е нужно винаги да има дарения и за развиващите се страни?

Не, защото е важно да подпомогнем и онези, които са по-нуждаещи се и по-далече от нас.

- Нужно ли е ЕС предварително да определя колко всяка една държава от Съюза да отделя за помощ за развиващите се страни, или е по-добре всяка страна сама да определи колко да дари?

Обикновено страните се стремят да отделят възможно най-малко, затова ако не определим една обща цел, вероятно тогава отделените средства биха били твърде малко.

- Кой вариант е по-добър: даряваните средства да бъдат предварително насочени от даряващата страна за една определена област, например образование, здравеопазване, помощ за фермерите, изграждане на канализация в развиващата се страна, наричана още бенефициент, или средствата да бъдат дарени и самата страна получател да определи за какво и как да ги похарчи?

Във всеки случай е добре страната-получател да определи за какво да се похарчат средствата. Това, обаче, може да стане предварително, преди средствата да се дарят.

- От какво друго се нуждаят развиващите се страни, освен от парични средства?

Нови технологии и знания, експерти, повече възможности за износ на своята продукция за ЕС на честни цени.

 

Задача: Планиране на партньорство за развитие – трудности и предизвикателства

 

Време: 20 мин.

Необходими материали: лист и химикал, карта на света с Индекс на Човешкото Развитие

Работа в две групи

Разделете класа на две групи. Едната група е Министерство на външните работи, които определят към кои нуждаещи се държави да бъде насочена помощта за развитие, а другата е Министерство на финансите, които определят колко средства страната може да отдели за помощ.

Организирайте дискусия между двете групи, за да определите колко можем да отделим и накъде да го насочим. След като съвместно решите колко средства от бюджета да отпуснем, направете и разпределение на средствата за всяка страна, която сте избрали. Използвайте и картата на света с Индекса на човешкото развитие

За Министерство на външните работи имайте предвид, че:

- в момента България отделя 0,09% от БВП и, че Министерството ви иска да отделим повече средства, по-близко до целта от 0,17% от БВП.

- като гледате географската карта, изберете в кои държави можем да насочим помощ.

За Министерство на финансите имайте предвид, че:

- БВП на България през 2010 г. е бил 36 000 000 000 евро. Тогава България е дарила 32 400 000 евро (0,09%). 0,17%, колкото страната ни е обещала, са 61 200 000 евро. Имайте предвид също, че страни, които имат сходно икономическо развитие с нас отделят между 0,08% за Полша и 0,12% за Чехия.

Публикувано в Гимназиална, Цел 8: Глобално партньорство за развитие. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.