Контакти

Център за приобщаващо образование (ЦПО)

Пощенски адрес:
ул. „Екзарх Йосиф“ 60,
1000 София

Телефони:
+359 2 870 20 63
+359 898 500 848

Електронна поща:
office [at] cie-bg.eu

Глобална инициатива в психиатрията (ГИП)
ГИП-София

Пощенски адрес:
ул. Мальовица 1,
1000 София

Телефон: +359 2 987 7875
Факс: +359 2 980 9368

Електронна поща:
sofia [at] gip-global.org

Коментарите са забранени.