09.05.2019 ВКУСНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ГРАДИНКИ – УРОЦИ ОТ ПРИРОДАТА ЗА ВСИЧКИ

Преди около четиридесет години в България за всяка детска градина е било задължително да има в двора си образователна и хранителна градина, която се е наричала „експериментално поле“. Там децата са участвали в задължителни практически ориентирани упражнения. След 1970 г. така нареченото „експериментално поле“ постепенно започва да остава в миналото, а до 2009 г. няма нито една образователна градина, в която да се провеждат училищни дейности с деца на възраст между 3 и 6 години.

През последните години тази позабравена практика започва постепенно, с плахи стъпки да се възражда, тъй като безспорно е доказала своите позитиви и ефективност.

Образователната градинка е богат образователен инструмент и стимулиращо всички сетива пространство, където могат да се реализират множество образователни, културни и терапевтични дейности.

Заниманията биха могли да се провеждат от март до ноември навън в градинката, а във студените месеци децата планират, рисуват, изучават семенцата и живота на растенията вътре в класната стая.

Във вкусната образователна градинка децата получават уникален шанс да развиват пълноценно тялото, ума и емоциите си, да култивират нови умения и жизнен опит, докато общуват лично с природата и околните, докато заедно работят по подготовка на лехи и пътечки, засаждане, пресаждане, поливане, плевене, мулчиране, компостиране, наблюдение, изследване, опознаване на живота на цялата екосистема, четене на книжки, изучаване на песнички, народни ритуали и традиции, свързани със земята и плодородието.

Заниманията помагат на децата да развият множество умения и компетентности:

  • да се движат координирано и целенасочено, да развиват пълноценно своите сетива и речников капацитет (почистване, окопаване, наторяване, засаждане, грижи за растенията);
  • да полагат грижи и да носят отговорност (поливане, плевене, връзване на пълзящите растения, отстраняване на вредители);
  • да учат директно от природата и личния си опит – в градинката децата извършват наблюдения, практически задачи и експерименти, правят своите изводи и достигат до теорията от учебното съдържание;
  • да обменят и споделят впечатления и емоции, общувайки по различни теми, докато работят над обща позитивна цел – отглеждането на изобилна и вкусна реколта.
  • да работят и да живеят заедно – работейки заедно в градинката, решавайки най-разнообразни ситуации и проблеми, децата спонтанно се научават да работят заедно, да се координират помежду си, да се подкрепят, да споделят ресурси (инструменти, семена, лейки) и също – когато спорят, да изразяват своето мнение, да уважават гледната точка на другия, заедно да търсят общи решения на проблемите, с които се сблъскват;
  • да пребивават в състояние на естествено спокойствие и удовлетворение;

Изключително интересен е фактът, че когато работят в градинката, и децата, и възрастните спонтанно навлизат в състояние на радост и откривателско вълнение, което многократно увеличава капацитета им да усвояват нови умения и качествено подобрява общуването, намалява агресията. След занимания във Вкусната градина децата и учителите са много по-спокойни, комуникативни и взаимно подкрепящи се.

  • да споделят с околните радостта, красотата и изобилието;

По време на работа в градинката при напълно самостоятелен режим, докато децата работят в концентрирано и щастливо състояние, започват спонтанно да пеят народните песни, които са изучавали, като постепенно увличат цялата група. Това за нас е индикатор за висока степен на хармонизиране както на отделната личност, така и на цялата група.

  • култура за устойчив начин на живот в общността у всяко дете се изгражда и чрез участието в народните традиции и ритуали, свързани със земята и плодородието (Благовец, Лазаровден, Еньовден) и Празник на реколтата и изобилието (октомври).

Практиката на Вкусната образователна градинка е изключително лесна и достъпна за създаване и поддържане, реално тя може да се случва в двора на всяка една детска градина или училище.

Идеята много бързо и лесно печели сърцата както на учителите, така и на родителските общности. Те с радост участват в солидарните акции за планиране и създаване. И постепенно тези креативни срещи стават повод за създаване на приятелска общност от различни поколения. Това повишава позитивния дух на цялата детска градина, а за децата е наистина безценно да виждат, да общуват и да работят заедно с всички свои любими хора.

В същото време Вкусната градинка предоставя терен за спонтанно и изпълнено с радост мултидисциплинарно обучение по различни теми на предметното знание и STEM (наука, техника, инженерство, математика). Тя е и отлична зона за провеждане на диференцирано преподаване (защото много и най-разнообразни жизнени процеси протичат едновременно и в реално време), където всяко дете има възможност за лично преживяване и опит с живата екосистема, като съответно получава подкрепа, информация и насоки за своето ниво.

При работа с деца със специални образователни потребности заниманията с живата природа (докосването до почвата, растенията, цветовете и ароматите на живата градинка) дават богата палитра от възможности за стимулиране на сетивата и стабилизиране на емоциите, и води до отлични терапевтични резултати.

Най-добрият начин да образоваме децата как да работят в екип и да живеят заедно, е чрез личния пример, като самите ние изградим общност, фокусирана да създава и да се грижи за нещо, което е красиво, живо и устойчиво. Децата могат  с лекота да научат безброй интересни и вълнуващи уроци от природата “по всичко”, също както и възрастните.

Източник: представяне на вкусната градинка като добра практика за приобщаващо образование и интердисциплинарно обучение от Мария Стоицова, учител в 59 ДГ „Елхица“, гр. София в рамките на Национална конференция „Приобщаващи образователни практики в училище и детската градина“ 2019, организирана от „Център за приобщаващо образование“