19.10.2018 Добри практики: На 9-ти май – Денят на Европа ученици от ОУ,,Христо Никифоров‘‘ с творческа изява ,,Дванадесет златни звезди‘‘

Вярвайки, че ученето в общност „води до ново качество и ниво на знания на групата като цяло и на нейните членове в частност“ (Holmes&Gardner), споделяме креативна педагогическа практика от ОУ ,,Христо Никифоров‘‘ в гр. Ловеч, свързана с отбелязването на 9-ти май – Деня на Европа.

Благодарим на г-жа Полина Георгиева, заместник-директор и ръководител на клуб „Магията на географията“, която отдели време и енергия, за да опише реализираните дейности и така да ни направи съпричастни към живота на своето училище.

**************************

На 9-ти май т.г. – Денят на Европа, гости, родители и преподаватели от ОУ ,,Христо Никифоров‘‘ споделят звездното пътешествие на участниците в клуб „Магията на географията“. Всяка от дванадесетте звезди, греещи върху знамето на ЕС, носи свой идеен смисъл и ярко послание. Творческото събитие е посветено на Председателството на Съвета на Европейския съюз.

Учениците от този клуб са истински изследователи. Те изработват своя ценностна карта, върху която чертаят свой собствен паралел – от мъдрите думи на основателя на Велика България за силата на единството, през  посланието на гения на нашето съвремие Стивън Хокинг ,,Не забравяйте да гледате звездите‘‘, до девиза на Българското председателство ,,Съединението прави силата‘‘. Младите творци чертаят и свой собствен меридиан – от европейските ценности, през своите идеи и стремежи, до  ролята на посланици на Българското председателство.

Като силен акцент се открои представянето на детски европейски парламент. Децата-посланици отправиха сърдечен поздрав към България и Европредседателството на френски, немски, английски и испански език.

Присъстващите с интерес наблюдаваха специалния кът, посветен на логото на Българското председателство. Своеобразното триединство на графичния знак – кирилица, трибагреник и българска шевица провокира младите хора към креативен подход в популяризирането на българската идентичност.

В творческите изяви на учениците намериха израз идеи, основани на значими общочовешки ценности:

  • Историческият път и институциите на Европейския съюз;
  • Най- важният път в човешкия живот – пътят на знанието;
  • Хоризонтът на мира и толерантността;
  • Европейското културно – историческо наследство;
  • Младежките лидерски стремежи.

Красивите и талантливи деца от клуб ,,Магията на географията‘‘ се превъплатиха в ролята на пеещи и танцуващи звезди.

Участието на родител в емоционалното събитие за пореден път потвърди необходимостта от хармонизиране на усилията родители – учители, което гарантира формирането на млади хора с нравствени ценности и социални умения.

Участниците в клуб ,,Магията на географията‘‘ изработиха своя капсула на времето, която съдържа писмо до бъдещето, събрало в едно младежките мечти и въжделения.

Всички в залата се обединиха около вдъхновяващите думи на Мария Хесус Конде – представител на УНИЦЕФ за България. Тя казва следното:

,,Нека да направим така, че гласовете на децата да бъдат чути там, където те живеят и растат!‘‘

Полина Георгиева
Заместник-директор и ръководител
на клуб „Магията на географията“
ОУ „Христо Никифоров“