28.12.2016 Национална конференция за глобално образование

На 14 и 15 януари 2017 г. в сградата на Български червен кръст (бул. „Джеймс Баучер“ 76) в гр. София ще се проведе петото юбилейно издание на станалата вече традиционна национална конференция за глобално образование.

Теми

Тази година акцент в събитието ще бъде Държавният образователен стандарт (ДОС) по гражданско, здравно, интеркултурно и екологично образование (ГЗИЕО) и мястото му в учебната програма.

През първия ден ще бъдат обсъдени възможностите и трудностите, свързани с неговото пълноценно и успешно прилагане през призмата на ключовите страни в процеса: управляващи, директори, учители и други образователни експерти, ученици. Ще бъдат представени добри практики и опит в преподаване на теми от глобалното образование на училища.

Вторият ден ще предостави пространство за споделяне и обмен между учителите от страната в подкрепа на работата им по изграждане на социални и граждански компетенции у техните ученици. Ще бъдат представени иновативни и ефективни методи за преподаване на теми и концепции с глобално измерение в рамките на учебната програма. За тази цел ще бъдат проведени работни ателиета за (об)учители, предлагащи творчески идеи и подпомагащи формирането на практически умения.

Програма

Повече информация можете да намерите в предварителната програма .

Участници

Националната конференция за глобално образование приветства участието на директори, учители, ученици, образователни експерти, представители на изпълнителната власт.

Организатори

Срещата се организира от граждански организации от Българската платформа за международно развитие с традиции в популяризирането на глобални теми във формалното и неформално образование.

Групата по глобално образование в БПМР популяризира философията, принципите и методите на глобалното образование за формирането на активни глобални граждани сред децата и младите хора, като един от най-ефективните начини да се отговори на предизвикателствата на глобализацията днес.  

Регистрация

Участието в конференцията е безплатно, но се изисква предварителна регистрация. За да потвърдите Вашето участие, моля попълнете регистрационна форма и я изпратете на имейл адрес: conference@bpid.eu не по-късно от 9 януари 2017 година.

Допълнителна информация