16.11.2017 Публикуван е годишният мониторингов доклад на Европейската комисия за образованието и обучението в страните от ЕС

Европейската комисия публикува годишния си доклад „Мониторинг на образованието и обучението“, който разглежда тенденции за развитието на образователните системи в Европа, както и статистическа информация за отделните страни от ЕС, включително България.

Като цяло, се стига до заключението, че националните образователни системи стават по-приобщаващи и ефективни, като същевременно успехите на европейските ученици зависят от техния социо-икономически статус. Въпреки положителните резултати вследствие реформите и модернизацията на образованието, Европейската комисия подчертава, че са необходими още усилия, за да се постигне равнопоставеност в образованието.

Според еврокомисаря по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта Тибор Наварацик, неравенството все още лишава прекалено много европейци от възможност за пълноценна житейска реализация. То е заплаха и за социалното сближаване, дългосрочния икономически растеж и просперитет. За съжаление, твърде често нашите образователни системи затвърждават неравенството, тъй като не се полагат достатъчно грижи за хората, живеещи в бедност, социалният статус на родителите предопределя образователните постижения и увековечава бедността, като понижава перспективите на пазара на труда за поколения наред. Еврокомисарят призовава обществата да направят повече, за да преодолеят тези неравенства. Образователните системи играят специална роля в изграждането на по-справедливо общество, като предлагат равни шансове на всички.

Проблемът, свързан с неравенството, важи в пълна сила за България, за която в доклада се разглеждат няколко основни въпроса:

  • „дефицит на основни умения“ сред българските ученици (според последните проучвания на PISA, ситуацията в България е сред най-лошите в ЕС в това отношение);
  • във връзка с преждевременното напускане на училище, в доклада на ЕК се казва, че българските власти са започнали да прилагат нов подход, който очевидно не достига до българските роми, чието интегрирането в образователната система „остава предизвикателство“ (докладът говори за „ромска училищна сегрегация“);
  • България прави усилия за подобряване на качеството на професионалното образование и обучение, според доклада на ЕК;
  • Друг голям проблем на българската образователна система, а именно скандално ниските заплати на учителите в страната, също е отразен в доклада: „България се стреми да увеличи значително заплатите, за да повиши привлекателността на учителската професия и да се пребори със застаряването на преподавателската работна сила“.

На 17 ноември 2017 г. лидерите на ЕС се събират, за да говорят за бъдещето на образованието и културата в Гьотеборг. Ще бъде обсъден мониторинговият доклад за състоянието на образованието и обучението, който е публикуван на следния линк: http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor/country-reports_en.