instagram

ЕГР 2015

ЕГР 2015

2015 г. е специална година за развитието. Това е първата Европейска година досега, която е посветена на външната дейност на Европейския съюз и ролята на Европа в света. За организациите, работещи в областта на развитието, това е безпрецедентна възможност да покажат ангажираността на Европа по отношение на изкореняването на бедността по света и да вдъхновят още европейци да поемат ангажимент и да се включат в дейността за развитие. 2015 г. също така е годината, през която бе планирано да бъдат постигнати Целите на хилядолетието за развитие. Договореност за тях на световно равнище бе постигната през 2000 г. През 2015 г. международната общност също така ще постигне споразумение за бъдещата глобална рамка за премахване на бедността и устойчиво развитие.
Проучване „Евробарометър“ от 2013 г. даде изненадващи  резултати, що се отнася до мнението на гражданите на ЕС за развитието.

  • Над 80 % смятат, че помощта за развитие е важна, а според 60 % трябва да предоставяме повече помощ;
  • две трети са на мнение, че борбата с бедността в развиващите се страни трябва да бъде един от основните приоритети на Европейския съюз.
  • Същевременно обаче 50 % не знаят нищо за това къде отива помощта на Европейския съюз.

През 2015 г. ще положим максимални усилия да обясним на европейските граждани как функционира помощта на ЕС за развитие и да ги убедим, че тя наистина има реално и трайно значение. Ще покажем на данъкоплатците, че парите им се влагат по най-добрия начин, като се дава възможност на хора по света, живеещи в бедност не по своя вина, да си изкарват прехраната и прехраната на своите семейства и общности.
През годината ще насочим вниманието към хората в страните партньори и ще изтъкваме какво се прави на място. В един бързо променящ се свят границите между развиващи се и развити страни стават все по-неясни. Някои страни, които преди бяха развиващи се, се превръщат в донори, докато други остават в капана на бедността. Междувременно се появяват нови източници на финансиране и нови партньори в областта на развитието. В сферата на развитието традиционните отношения между донор и получател отстъпват на сътрудничество, взаимна отговорност и взаимен интерес. Да се помага на развиващите се страни по света да изградят мирни и проспериращи общества не е просто въпрос на справедливост. Това ще допринесе и за един по-сигурен свят, с повече икономически и търговски потенциал за Европа. Тази година и този уебсайт ще бъдат отражение на това.
За повече информация:https://europa.eu/eyd2015/bg/content/about-2015