07.04.2016 Lilia-Krasteva Новини

Глобалното образование – основни принципи, възможности и необходимост в контекста на Целите за устойчиво развитие

„Нито едно образование не е неутрално по своята същност. То има за цел или да запази настоящото положение като образова спрямо актуалните в момента ценности, или да научи хората да бъдат свободни и критично мислещи, активни и креативни, отговорни членове на обществото.”