10.04.2017 SAME World project Събития

Конкурс: Добри практики в образованието за екологично устойчиво развитие

Реализирали ли сте интересна образователна дейност за екологично устойчиво развитие, която искате да споделите? Кандидатствайте в конкурса на проект Same World.