Глобалните цели – Помагало за младите обучители

17.12.2015

Материали за запознаване с Целите за устойчиво развитие, новата програма
за взаимодействие между хората в света до 2030 г, предназначени за млади
обучители, които по метода „връстници обучават връстници” ще работят с
по-малките си съученици.

Публикацията е част от националната програма за популяризиране на Европейската година за развитие. С идеята да продължим дискусията и през следващите години, предлагаме на младите ни приятели да търсят отговори на следните въпроси:

• Как да направя промяна с мен и с хората около мен?
• Как да направим града си по-добро място за живеене?
• Как аз и връстниците ми да посрещнем заедно предизвикателствата пред света?


(.pdf) Изтегли документа
Език: Български
Автор: Европейска година за развитие


За ученици За учители Всички глобални измерения Гимназиална Идеи за преподаване Ресурси за ученици Ресурси за училища Цели за устойчиво развитие