Информационен ресурс за Цел за устойчиво развитие 16 от Програма 2030 на ООН: МИР И СПРАВЕДЛИВОСТ

21.11.2018

Цел 16. Насърчаване на мирни и приобщаващи общества за устойчиво развитие, осигуряване на достъп до правосъдие за всеки и изграждане на ефективни, отговорни и приобщаващи институции на всички нива

 

Цел 16 е посветена на ненасилието, мира и доброто управление. Тя е насочена срещу тероризма, насилствената миграция, провалените държави, гражданските войни, трафика на хора, сексуалната експлоатация на жени и момичета и много други недъзи на съвременния свят.

Светът е изправен пред растящи заплахи

Всяка година 1,4 млн. души в света губят живота си от актове на насилие. Насилието е бреме за националните стопанства. През 2016 г. насилието е струвало на света 14,3 тлн. щатски долара. Всеки човек в света е изгубил заради насилие 1 876 щатски долара, а това е равно на 5 щатски долара ежедневна загуба на човек от населението на света.

Продължават актовете на теоризъм. Само 69 страни в света не са отбелязали терористични инциденти през 2016 г. Най-много терористични актове са регистрирани в периода 2015-2016 г. в Ирак, Нигерия, Афганистан, Пакистан и Сирия.

Пълна версия на материала може да прочетете ТУК.

Резюме на материала може да откриете ТУК.


(.pdf) SDG 16
Език: Български
Автор: - Българска платформа за международно развитие


За ученици За учители Гимназиална Ресурси за учители Учене през целия живот Цели за устойчиво развитие