Правата на човека и целите за устойчиво развитие

27.12.2017

Публикация на Дружеството за ООН в България, реализирана по проект с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020), Министерство на младежта и спорта, договор 325-00-65/22.12.2016.


(.pdf) Human rights and SDGs
Език: Български
Автор: Дружеството за ООН в България


За учители Гимназиална Права на човека Социална справедливост Устойчиво развитие Учене през целия живот Цели за устойчиво развитие