Шест стъпки към глобално гражданство: Наръчник за младежки лидери и обучители

16.11.2017

Публикацията съдържа образователна рамка за глобално гражданство, разработена на базата на проучване с млади хора, както и четири глобални теми, развити чрез множество образователни методи – Околна среда, Технологии, Движение на хора и Вещи. Наръчникът се разпространява безплатно на български език и е достъпен в целия си вариант, както и метод по метод. Разработен е от международен екип в рамките на проекта „Шест стъпки към глобално гражданство“, финансиран от програма Еразъм +.


(.pdf) 6 steps to global citizenship
Език: Български
Автор: -Владислав Петков, Индре Оугутиене, Ага Бирчек, Мемнон Арестис, Керстин Витих-Фъргюсън


За ученици За учители Взаимозависимост Гимназиална Гражданство Идеи за преподаване Идеи за ученически дейности Многообразие Права на човека Социална справедливост Устойчиво развитие Учене през целия живот Цели за устойчиво развитие Ценности и възприятия