9. Подкрепа за устойчива индустриализация и иновации

17.12.2015

Инвестициите в инфраструктурата – транспорт, напояване, енергетика, информационни и комуникационните технологии – всичко това е от решаващо значение за постигане на устойчиво развитие и за овластяване на общностите в много страни. Отдавна е признато, че за увеличаване на производителността и на доходите в една страна, за подобряване на резултатите от инвестирането на пари от бюджета за здравеопазване и за образование, се изискват инвестиции в инфраструктурата.
Технологичният прогрес е в основата на усилията за постигане на екологичните цели. Без технологични иновации индустриализацията няма да се случи, а без индустриализация не може да се случи развитието.

Занимание „Структура на последствията”


(.pdf) Подкрепа за устойчива индустриализация и иновации
Език: Български
Автор: Европейска година за развитие


За ученици За учители Гимназиална Идеи за преподаване Ресурси за ученици Устойчиво развитие Цели за устойчиво развитие