Документ за размисъл относно извличането на ползите от глобализацията

29.05.2018

На 1 март 2017 г. Европейската комисия представи Бяла книга за бъдещето на Европа. Този документ е  отправната точка за открита и широкообхватна дискусия за бъдещето на Съюза с 27 държави членки. За да подпомогне допълнително дискусията, Европейската комисия предлага няколко документа за размисъл по ключови теми, които ще предопределят облика на Съюза през следващите години.


(.pdf) reflection-paper-globalisation_bg
Език: Български
Автор: -Европейска комисия


За училища За учители Всички глобални измерения Гимназиална Учене през целия живот